Propylenglykol är ett livsmedel som finns i flertal varor samt kosmetikaprodukter men här ska vi se närmare på att att använda glykol (både monopropylenglykol samt den giftiga etylenglykolen) som kylarvätska, därför att hindra att kylarvattnet kan frysa till is.

Förvalta kylsystemet med propylenglykol före vintern kommer

Det lönar sig ej att vara lat och mena på att man inte behöver byta ut kylarvätskan för att den är long life och det likväl är långt till vintern. Det är faktiskt icke så svårt att själv mixa proylenglykol med vatten och därefter hälla på i fordonets kylsystem.

propylenglykol

Med propylenglykol så får man många viktiga fördelar

Med monopropylenglykol så får man flertal viktiga funktioner. Glykol fungerar som frostskydd så att man klarar temperaturer på ned till -30 utan att fordonet står still. Med etylenglykol så får man det bästa frostskyddet men det rör sig endast om några graders skillnad från en blandning med propylenglykol.

En annan sak som är bra med glykolen är att man får ett korrosionsskydd. Det gäller ju att skydda kylsystemet från rost och dessutom från avlagringar som kan demolera både kylare samt motor. Det går att mäta med glykolmätare hur mycket som finns kvar men rent praktiskt så bör man göra fräscht och byta glykolen vartannat år.

Det är också så att man med kylarglykol får en högre kokpunkt på kylarvätskan. Beroende på hur man blandar glykolen med vatten så kan man komma upp i över 100 grader.

Använd den bästa typen av kylarglykol i ditt fordon

Ska man köra på propylen alternativt på etylen? Det här är en fråga som man kan ställa sig. Frågan är om inte etylenglykolen borde förbjudas pga. sin giftighet och vad den kan förorsaka med när bilen en dag skrotas. Djur slickar i sig ämnet och dör.

Den som vill kan införskaffa en helt ofarlig, livsmedelsgodkänd propylenglykol och nyttja i kylaren. Ett livsmedel som inte kan fördärva djur samt natur.

Något som påverkar vad som blir bäst är den metall som finns i motorn. Om man till exempel har aluminium i motorn så finns det glykoltyper som kan fördärva materialet och dessa ska man då undfly.

Man bör även undvika blandningar av olika glykolsorter helt enkelt därför att de kan ha tillsatser som reagerar på fel sätt med varandra. Detta kan alltså leda till att man skadar kylaren. Om det bildas klumpar i blandningen så kan detta bilda stopp i systemet vilket ej är bra.

Om du ej vet vilken typ av glykol som finns för tillfället i ditt fordons kylarsystem så är det bara att spola ur systemet och sedan börja om. Färgerna som du ser på glykolprodukten har inget med själva propylenglykolen att göra. Färgen är en tillsats från tillverkaren som ger produkten mer personlighet.

Kom ihåg att glykolprodukter kan vara avsevärt farliga

Även om en viss produkt marknadsförs som giftfri kylarvätska så ska du vara medveten om att den här produkten ska förvaras långt bort från barn och djur. Etylenglykolen har en söt smak men är ofattbar giftig så den ska aldrig komma i närheten av nyfikna barn!

Ifall du tycker att det verkar besvärligt och lite farligt att mixa själv så är det möjligen lättare och säkrare att skaffa färdig kylarvätska som du fyller på med för att därefter slänga förpackningen så att du slipper ha något farligt på hyllan i garaget.

Den färdiga vätskan är ingen kostbar produkt och därmed så kan man inte anföra att det finns någon finansiell orsak till att skjuta upp det där med att ersätta glykolen. Det är sannerligen ej en krånglig sak och samtidigt något som fordonet mår så pass bra av då det blir riktigt kallt utomhus.