Atkins i jämförelse med övriga dieter – för och nackdelar

De som ägnar sig åt atkinsmetoden går antingen ner I vikt I samma grad eller mer än de som är dedikerade åt andra bantningsmetoder. Det är en notering som grundar sig över en ettårsperiod – inom vilka inga negativa hälsorisker har påträffats. Den effektiva viktminskningen tycks inte bero på kroppens växling av metabolismen utan snarare eftersom att Atkinsdieten dämpar hungerskänslor i hög grad.

P.g.a. att Atkinsdieten innebär ett lågt innehåll av både stärkelse och socker reduceras glukosreserven som är vattenbindande. På så vis minskar mängden vatten i kroppen, vilket i sin tur medför en effektivare viktminskning.

Dock pekar inte all forskning på genomgående fördelar med Atkinsdieten. Forskarna har kommit fram till flera slutsaster vad gäller Atkinsmetoden. Det finns ett exempel på en studie som jämför tre skilda dieter. En grupp av försökspersonerna åt mat med låg fetthalt. Dessa personer åt mycket fullkornsprodukter, frukt och grönsaker. En annan grupp åt medelhavskost vilket innebär att man äter mycket fisk, fullkornsprodukter, grönsaker och frukt. En tredje grupp åt i enlighet med Atkinsmetoden och drog ner rejält med kolhydraterna och ökade intaget av fett samt proteiner.

De försökspersoner som ägnade sig åt Atkinsdieten blev av med flest kalorier gentemot de två övriga grupperna. Dock förekom det vissa fysiska reaktioner hos Atkinsgruppen som är värda att lyfta fram. Stresshormonet kortisol ökade hos de som minskade kolhydraterna i kosten. Det noterades dessutom en ökad risk för Atkinsbantarna att råka ut för skadliga inflammatoriska sjukdomar.

Å andra sidan så visade det sig att den kategori som intog lägre fetthalt uppvisade minst förändring vad beträffar kaloriförbrukning. Istället noterades att lågfettsgruppen visade på dels en sänkning av det goda kolesterolet och dels en stigning av skadliga blodfetter. Det är en oroväckande upptäckt med tanke på att dessa nackdelar kan bringa en ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar. Klicklänk till mer info

Det finns en del andra nackdelar med dieten som är värda att ha i beaktande. Man måste dock ha i åtanke att dessa nackdelar kan drabba somliga medan andra inte alls. Dessutom kan de variera i olika grader.

En allt för låg halt av kostfibrer kan leda till förstoppning och i värsta fall utveckla tarmsjukdomar. Ifall man innan påbörjad Atkinsdiet ätit mycket socker samt kolhydrater kan det innebära att det blir besvärligt att ta sig genom induktionsfasen, d.v.s. Atkinsmetodens första fas. Det finns därmed en risk att många blir avskräckta av Atkinsmetoden redan i första fasen. Men det är viktigt att ha i åtanke att kroppen vänjer sig vid att i större omfattning förbränna fett istället för kolhydrater.

Det blir en hög halt av animaliskt fett som ingår när man ägnar sig åt Atkinsdieten. Somliga experter hävdar att det kan ha negativa effekter på kolesterolvärdet och öka risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Och det faktum att kroppen vänjer sig vid att tillämpa fett istället för kolhydrater som primär källa för energi kan medföra att det uppstår bekymmer med njurarna och kan medföra gikt och huvudvärk.