Vad innebär Ketos?

Det så kallade metaboliska tillståndet av ketos innebär att levern bryter ner fettsyror och frigör stora mängder ketonkroppar i blodet.

En lågkolhydratkost som Atkinsdieten sänker nivåerna av det fettlagrade hormonet insulin, och därför börjar fettlagret i kroppen minska. För att produktionen av keton ska börja måste mängden av insulin i blodet vara lågt. Ketonproduktionen och insulinet korrelerar, och ju högre ketonproduktion desto lägre insulin.

Det leder oftast till att man inte är i behov av att inta lika mycket kalorier och därför minskar man i vikt. Man gör sig således av med mindre kalorier än vad man förbrukar, och det utan att uppleva extrema hungerskänslor. För bättre verkning gäller det att finjustera sin mathållning, och när man når högst hormonell verkan av sin lågkolhydratkost så uppnås ketos, vilket sker under en period av fasta.

Vid första anblick kan tillståndet av ketos uppfattas som aningen skrämmande. När hjärnan inte får tillräckligt med socker för att driva de organ som är beroende av socker så bildas istället ketonkroppar p.g.a. ett förhöjt fettintag. Vad som sker i hjärnan är att den efter kortare omställning kan drivas på dessa ketonkroppar. Omställningen kallas att man går in i ketos. Yrsel, irritation samt trötthet är några av de bieffekter som kan uppstå.

Men ketos är trots allt inte farligt. Den mänskliga kroppen är gjord på så vis att den är anpassad att utstå kortare perioder av både hungersnöd samt längre perioder av kolhydratbrist.

Man är i ketos så länge man inte får i sig nog med kolhydrater för att bland annat hjärnan ska ha möjlighet att tillämpa det som primärt drivmedel. Med andra ord innebär ketos att man närapå helt och hållet är driven av fett i kroppen. Självklart förbränns dessutom en viss mängd fett under ketos men då kommer en betydande del av energin från kolhydrater.

Det är inte jämt lätt att hålla sig kvar i ett tillstånd av ketos. Men å andra sidan behöver man inte vara i oupphörlig ketos för att gå ner i vikt. Tillståndet av ketos är dock en bekräftelse på att man under en tid lyckats bra med att hålla sig till Atkinsdieten, men man behöver inte oroa sig för ifall man kortvarigt råkar gå ur tillståndet av ketos.

För att enkelt och smidigt mäta ketoner finns det mätare som man kan ha i hemmet. Antingen kan man mäta ketoner genom ett stick i fingret men det finns även urinstickor receptfritt på apoteket. Dock är stickmetoden den mest säkra.

När man mäter mängd av ketoner kan resultatet visa sig vara under förväntan – fastän man håller sig till en strikt kolhydratkost i enlighet med Atkins. För att få bättre resultat bör man inte enbart undvika samtliga uppenbara kolhydratkällor såsom exempelvis pasta, ris samt potatis. Man bör också hålla koll på vilken mängd protein som intas. Överskottsenergi av för mycket föda av till exempel kött och ägg omvandlas till druvsocker i kroppen. Det kan resultera i att insulinet i kroppen förhöjs och det blir således tufft att hamna i ketos.

Istället ska man alltså äta sig mätt genom att addera mer fett i kosten. Välj till exempel bort den andra köttbiten under en måltid och addera istället en större klick kryddsmör. Mer fett i kosten innebär nämligen att man känner sig mättare. Det innebär även att man äter mindre protein. köpa ketosstickor.

Den som har typ 1-diabetes bör dock inte sträva efter att försätta sig i ketos då det är förenat med stora risker som kan vara dödliga. Har man diabetes och höga blodsockernivåer, och på samma gång höga ketonnivåer så har man en osund brist på insulin.