Allt om ID-kapning – gratis

På de flesta av landets bibliotek finns den kostnadsfria e-boken “Hur man skyddar sig mot ID-kapning” som är skriven av Gert Strand. Det innebär flexibel läsning omedelbart på skärmen om ett ämne som allt fler måste bli medvetna om.

Är vi inte redan tillräckligt medvetna om ID-kapning då? En del är mycket insatta och har koll på bedragarnas nya metoder, samtidigt som andra ens inte begriper vikten av att använda sig av många lösenord på internet. Därutöver utvecklas oupphörligen nya metoder för ID-kapning för att anpassas till den nya teknikutvecklingen. Man kan säga att ID-kaparnas metoder förändras i samma takt som tekniken. Det är hur som helst bättre att ha lite koll än ingen alls.

Det handlar i grund och botten om att man inte ska råka ut för omständigheter som kan influera ens liv på ett förödande vis. Det kan även gälla företag. Oftast ligger skillnaden mellan privatpersoner och företag i att omfattande bedrägerier medför personlig konkurs kontra företagskonkurs. Det sistnämnda är illa, men personlig konkurs kanske är det värsta. Dessutom kan en företagskonkurs i värsta fall innebära även personlig konkurs.

Vad gäller bedrägerier som riktas mot näringsverksamheter så tecknar vanligtvis bedragarna allehanda kreditkort i företagets namn. Mängder av gods beställs därefter till enorma summor pengar som därefter säljs vidare. Ett långtgående bedrägeri kan medföra att bedragarna startar upp filialer i företagets namn på andra orter och det kan lätt handla om miljonbelopp som bedragaren kommer över.

Vad gäller privatpersoner så kan bedragarna teckna banklån som offret till sin förvåning därefter får krav av banken att betala av. Bedragarna överför pengarna till konton som blir svåra att efterspana och i värsta fall blir offret skuldsatt för resterande delen av livet. Ifall offret har en hög kreditvärdighet är det självklart större risk att bedragaren lyckas erhålla ett lån på ett högre belopp.

På liknande sätt kan bedragren ansöka om SMS-lån till skyhöga räntor. Bedragaren kommer lätt undan genom att införskaffa sig ett kontantkort för att enklare kunna verkställa bedrägeriet. Säkerhetsfrågorna som kreditgivaren ställer är vanligtvis av sådan karaktär att bedragren med enkelhet kan komma över svaret. Kreditgivaren kan exempelvis fråga vad man är för stjärntecken.

Ibland behövs ens inte identitetsuppgifter för att bedragren ska komma åt pengar. Har man varit vårdslös och tappat sitt kontokort som man inte hunnit spärra i tid så kan bedragren redan ha länsat det på pengar. Det är nämligen så att flera butiker varken ställer krav på ID eller PIN-kod vid köp.

På internet har vi tämligen mycket information bunden till oss. En skicklig bedragare kan få reda på mycket, och när ID-kapningen väl är ett faktum kan bedragaren göra oerhört mycket elände. Det är inte enbart på internet som man måste vara försiktig. En ID-kapare kan även vittja brevlådor och komma över all möjlig tänkbar information som kan användas för bedrägliga syften.

Hur kan man göra för att öka sin personliga säkerhet på nätet? Hur motverkar man att sin post inte kommer bort? Finns det någon försäkring som kan innefatta en eventuell ID-kapning? För att få goda och utförliga svar på dessa frågor och många fler så rekommenderas att läsa ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”.