Anticimex kan hjälpa dig bli kvitt med flera problem

Den förmodligen största saneringsfirman i Sverige heter Anticimex. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren expanderat till ett internationellt bolag med tusentals anställda. Företagets affärsidé är mycket intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Detta medför att man i praktiken naturligtvis kan ta mer betalt, men även att man arbetar med att förebygga problem hos kunden vilket för kunden är mycket mer adekvat än exempelvis en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från illa lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa besvär brukar man vanligtvis finna i badrum och andra fukta utrymmen.

Privatpersoner samt företag

Anticimex riktar in sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in sina tjänster i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende och energi. Skadedjur innefattar principiellt alla typer av insekter och småkryp som skadar hemmet eller dess omgivning på ett eller annat vis. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex jobbar mycket metodiskt. För att kringgå att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som vållar problemet för att därpå bruka gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Detta är en service som man också förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är vanligtvis väldigt besvärliga och framförallt dyra. Anticimex filosofi är att angripa problemet så snart som genomförbart efter att det kommit till. Fuktproblem leder ofta till problem med mögel och måhända till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att åtgärda problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en undersökning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blivit dyra. Den genomsnittliga utgiften för att ordna en fuktskada brukar landa på mellan 10000 och 15000 kronor om villaförsäkringen täcker kostnaderna. Ifall villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att genomföra granskning av hus och villor före köp eller försäljning därför att påträffa eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är mycket bekvämt för både köpare och säljare eftersom Anticimex dessutom täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att bedöma om man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att så mycket som 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från undermålig ventilation till bristfällig isolering. algermossa.se

Åt företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men förutom dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien samt brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man avser reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika problem inom de två sistnämnda områdena.