Bearbeta ditt golv med Nuretanolja

Användning av Nuretanolja är lämpad för både in – och utvändig målning. Det är exempelvis bra att tillämpa oljan på grund som är undermåligt bundet alternativt så kan det användas som halvoljning före ytterligare målning.

Emellanåt talar man om dammbindning av golv. Men vad innebär det egentligen och kan Nuretanolja vara till användning? Dammbindning utförs framförallt på betonggolv och inte sällan behandlas golv i exempelvis garaget eller i källaren. Och Nuretanolja funkar alldeles fantastiskt för uppgiften.

Kort och gott så handlar dammbindning om att binda damm eller hindra golv från att ge ifrån sig damm. Det kan finnas olika anledningar till dammbindning men den främsta anledningen är att helt enkelt begränsa damm för att överlag erhålla fräscha golv och utrymmen. Ett annat skäl som hänger samman med dammreducering är att underlätta för allergiker.

Att dammbinda golven är extra betydelsefullt i mer offentliga utrymmen som till exempel i skolor där det kan förekomma elever med allergi.

På marknaden finns det en hel uppsjö av skilda produkter som är avsedda för dammbindning av betong. Och en produkt som synnerligen rekommenderas starkt är just Murtex Nuretanolja som har en god alkalibeständighet och även en utmärkt penetrationsförmåga på betongytor. Uretanalkyd är det medel i Nuretanoljan som binder.

En bra olja för dammbindning måste äga bra beständighet och präglas av bra reptålighet och inte få golvet att gulna med tiden.

Ytan som behandlas ska vara fräsch samt fri från damm. Tänk på att ta bort eventuell betonghud innan behandling sker. Nuretanoljan måste förtunnas 1:1 med lacknafta innan dammbindningen ska utföras.

Bortsett från att Nuretanoljan är bra för att binda damm så bidrar också oljan med en blänkande samt skinande yta. Färgen ska bli grå och glänsande när tillräckligt många lager lagts. Det rekommenderas att första varvet läggs tillsammans med blandningen av lacknafta. Andra varvet ska helst läggas med 100 % olja. Emellanåt kan det vara läge att lägga ännu fler lager, men det måste bedömas i varje enskilt fall.

Den som använder sig av Nuretanolja bör arbeta i utrymmen som är ventilerade. Skulle ventilationen vara bristande så är det ändå möjligt att arbeta i utrymmet men då måste skyddsutrustning i form av andningsskydd tillämpas. Burkar av Nuretanolja måste förslutas väl. Och innan rengöring måste färg från verktygen tas bort. Omgående efter målning ska använda verktyg rengöras.

Miljön är självklart viktigt att tänka på. Tvättvätska alternativt flytande färgrester får inte hällas ut i avloppet utan måste lämnas till närmaste miljöstation. Tomma förpackningar bör lämnas till återvinningen.

Det är inte alldeles enkelt att bedöma hur mycket Nuretanolja som kan tänkas gå åt. Det är alltid beroende på underlag. Men vanligtvis går det åt drygt 8-10 m²/liter. Mer information här

Ett gott råd för bästa resultat är att låta helt nya golv få vara ifred några månader före behandling. Det beror på att de måste ges chans att andas ut ordentligt. Vad gäller äldre golv så bör de helst slipas alternativt syras innan de behandlas. Om golven inte skulle slipas eller syras så finns det en stor risk att golvet inte tar upp oljan på ett tillräckligt effektivt sätt.