Brygg smakligt vin hemma – smidigt och enkelt

I mer än 30 år har Gert Strand AB ägnat sig åt hembryggning och erbjuder ett brett sortiment med produkter som underlättar för samtliga som brygger eget hemma. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till ofelbar vinbryggning och erbjuder vinsatser med väldigt god kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då många av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ungefär 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därefter till de grekiska öarna och därefter vidare till södra Frankrike samt Italien. Till slut förknippades samtliga områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har självklart även spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att förstå den processen eftersom hemmabryggningen av vin i stora drag är en motsvarande procedur men så klart förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får bara kallas vin om det framställs av vindruvor. Det i enlighet med EU:s definition. Följaktligen framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används åt vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används till rött vin. Det finns väldigt många speciella olika processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna alternativt genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är ännu trampning populär.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det angeläget att även ta bort skalet på druvorna. För att röda druvor ej ska medföra vitt vin är man tvungen att avlägsna skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt exempelvis vildjäst, bakterier samt andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som sedan samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor alternativt ekfat. Vidare sker skilda jäsningsprocesser.

Den som aldrig tidigare bryggt vin hemma kan med fördel inhandla en vinsats. Resultaten blir oftast goda och instruktionerna som följer med vinsatsen tenderar att vara enkla att följa. Men den som kanske har bryggt några vinsatser kanske önskar experimentera med varierande bär, frukter samt juicer. På så vis lär man sig egna recept. Men se till att planlägga vinsatserna noggrant för att få vinet i rätt smakriktning redan från begynnelse.

Man vet aldrig riktigt på förhand precis hur ett vin kommer smaka eftersom var vinsats brukar få avvikande karaktär, då och då påtagliga men vanligtvis ytterst marginella. Variationer tenderar att nästan alltid uppstå, vilket bland annat beror på varierande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en ypperlig förberedelse för sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är väldigt viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen sensibel för föroreningar av olika slag. Klicka här nu för mer info Böcker

Om hygienen är en viktig faktor så är vattnet minst lika relevant. Det får inte ha några bismaker och tvingas vara ordentligt rent. För att vara säker på att vattnet är riktigt rent kan man rena det med hjälp av aktivt kol. Det är en utomordentlig naturlig produkt som kan användas på nytt. Dessutom fungerar det till att också rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor samt gaser. Stundtals lyckas nämligen inte normal filtrering skilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol samt högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den variant av kol som används, dess porstruktur samt area i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan alternativt att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen bör ske i rumstemperatur och man bör undgå rening i kyla med tanke på att det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte existera svängrum för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut via hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man vanligtvis en förjäsning före en aningen längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan anta. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser extremt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än vanligt tack vare att den utgörs av näringsämnen och består av mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns olika sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att påträffa skillnader är ett bra förslag att testa olika jäster till samma vinsats.

Vidare under processen krävs en ännu större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen ske en omtappning vilket sker med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs därtill en oechslemätare som är till för att mäta upp sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får utrymme. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Då och då genererar olika extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får ha i åtanke när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp cirka tre deciliter vin i ett litermått för att därefter fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För utförligt in samtliga uppgifter i en bryggjournal för att lättare ha möjlighet att följa processen.

När vinet jäser kan det finnas besvärande mycket kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra medför oftast inkorrekt densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Ifall alla förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett läckert vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl måste de sköljas ut utförligt, och det ultimata är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så sätt riskerar man inte att dofter sitter kvar till nästa bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.