Fulstopp för alg- och mossborttagning

Fulstopp är en relativt ny produkt för alg- samt mossborttagning. Den stora fördelen med Fulstopp i förhållande till många andra produkter är att Fultstopp oxå fungerar preventivt, det vill säga, att Fulstopp motverkar framtida påväxt på i stort sätt alla typer av ytor. Tester har visat att Fulstopp stå sig alger, lavar, mossa, mögel samt svampar i upp till fyra år. Anledningen är att Fulstopp efter behandling lämnar ett osynligt ultratunt lager med katjoniska polymer som skyddar mot påväxt i många år framöver.

Den katjoniska ytan som är positivt laddad fungerar på så sätt att inga mikroorganismer kan börja växa på ytan då de har en negativ laddning. Detta är vad som heter ett fysikaliskt skydd, det vill säga, inga gifter över huvudtaget. Detta är en fördel när man behandlar ytor som är inne, till exempel, badrum, utrymme under hus samt andra ytor av betong eller klädda med kakel, då man igenom att inte använda gifter kan göra behandlingen oxå om man har små barn utan att riskera för att detta påverkar dem (annat än positivt då problemet med alger / lavar / mossa / mögel / svampar går bort). Vill Du veta mer Klicka Här.

Om man får problem med exempelvis mögel så bör man före behandling för bästa resultat ta reda på absolut var man har problem med detta. Det lättaste sättet för exakt mögel är att hyra in en mögelhund som söker genom huset samt letar opp alla anfall. Därefter gör man en mögelsanering med Fulstopp för att få bort alla angrepp. Det kan till en börja verka som en aning dyrt att anlita en mögelhund för att avsöka huset, men om problemet är litet omfattande så kommer det betala sig då det är angeläget att få dän allt. Om man inte får dän hela angreppet så kan det fortgå växa utan att man märker det samt i värsta fall så kan det leda till att man måste förbättra vilket är långt mycket dyrare än att dyra betala för in en mögelhund.

Fulstopp är enkelt att begagna då man bara blandar det med vatten. Proportionerna för att feja är en liter Fulstopp blandat med 29 liter vatten. Sedan finns det två metoder som man kan använda det på:

Förfarande 1

Man sprutar, penslar, borstar, svampar alternativt rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill bearbeta. Sedan lämnar man det att torka och låter regnet spola dän påväxten. Svårare än så är det inte. Det tar ungefär ett år för påväxter på tak att spolas dän helt samt ett par till tre år för det att spolas av från fasader.

Förfarande 2

Man sprutar, penslar, borstar, svampar eller rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill behandla. Sen lämnar man det att torka i minst en dag samt upp till hela fyra veckor. Sen sköljer man av bort alla påväxter med vattenslang. Man kan oxå använda högtryckstvätt, men inte om det är en träfasad då fukten då kan tränga in i väggen. Till slut lägger man på ett nytt lager med Fulstopp och låter det torka, detta funkar som det skyddande lagret på ytan.