ID-kapning – ett stigande problem

ID-kapning är ett växande problem i samhället. Att det har blivit allt vanligare beror främst på att vi i allt större grad lagrar vår information på internet. Är vi inte tillräckligt försiktiga så kan stor skada uppstå. Det är självfallet en oerhörd risk för de som enbart använder ett enda lösenord för alla sina inloggningar. Det är ogenomtänkt och tyder på att bekymret kring ID-kapning inte tas seriöst.

För att förhöja seriösiteten krävs självklart en större medvetenhet om ID-kapning. Det är ett stort bekymmer och det drabbar inte bara andra. Det kan lika gärna drabba dig nästa gång.

För att undvika att drabbas kan det nog förenkla att försöka tänka som bedragarna och vilka möjligheter som finns. Ju större medvetenhet desto mer insikter om bedragarens förfaringssätt. Ett bedrägligt beteende kan ju verkligen uppvisas på många olika sätt.

Att bli av med sitt kontokort för att sedan upptäcka att det blivit tömt därför att det inte spärrades i tid är en sak. Det handlar om en relativt tydlig vårdslöshet. Att sedan en omfattande del av alla butiker varken kräver ID alternativt PIN-kod vid köp är beklagligt. För att inte tala om vad en bedragare kan åstadkomma på webben med hjälp av kontokortets kortnummer.

Mer sofistikerade bedrägerier kan genomföras när bedragren dessutom kommer över mer uttömmande känslig information. Det kan till exempel bli fullt möjligt för bedragaren att teckna ett lån i offrets namn. Har offret en god kreditvärdighet kan det handla om ganska rejäla summor. Bedragren för oftast över pengarna till flera skilda konton, i många led och via så kallade målvakter. Det är inte alls säkert att polisen lyckas klara upp brottet.

Och den som råkar ut för en sådan omfattande kapning bör ha en god försäkring för att inte riskera att bli skuldsatt under mycket lång tid. Vanligtvis erbjuder försäkringsbolagen konkreta försäkringar mot just ID-kapning.

Hur lyckas bedragren tillgå privat information då? Som tidigare nämndes så är en vidöppen dörr på nätet en stor tillgång för ID-kaparen. Men det finns också mer klassiska förfaringssätt för ID-kaparen. Att exempelvis vittja brevlådor brukar kunna bidra till relativt bra resultat.

En del bedragare lyckas även göra en omställning av offrets adress, vilket medför att bedragaren i lugn och ro kan gå igenom offrets post i jakt på bruklig information. Inte sällan tar det många dagar innan offret faktiskt upptäckt att det skett en adressändring. Det vore ju nämligen inte osannolikt om det inte skulle komma någon post på några dagar.

Det finns en oerhört informativ bok i ämnet som heter ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Det är en kostnadsfri e-bok som finns tillgänglig via de flesta bibliotekens e-tjänster. Boken är fullspäckad med olika tänkbara scenarier som man kan utsättas för. Men framför allt innehåller boken upplysningar om sådant man bör tänka på för att motverka att bli utsatt för ID-kapning.

Boken är så pass betydande att samtliga borde läsa den. Framför allt därför att vidga medvetenheten kring ID-kapning och att insikten av att vara försiktig kan spridas vidare till andra personer. Det är betydelsefullt för att på sikt vidga tryggheten i samhället.