Kom igång med vinbryggning hemma

Den som vill brygga gott vin hemma har massor tips att hämta i Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin. Det är en betydelsefull och uttömande bok som innehåller en hög nivå av expertis. Somliga hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en gigantisk utveckling inom vinframställningen hemma. Flera kunskaper och erfarenheter har ärvts av den etablerade vinindustrin. Och i kontinuerlig takt har också utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Flera nya ingredienser har dessutom tillkommit på marknaden som bidrar till att förgylla vinframställningen. I synnerhet har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det otaliga hem som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som ändamål att skildra vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den aningen mer erfarne. Boken kan dessutom tjäna som gott underlag till mångahanda vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte enbart att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är sannerligen underhållande att utveckla sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt tilltalande hobby.

Massor ägnar sig åt kokkonst i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används också i tillagningen. Dock har flera resonerat att det ibland är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det såklart mer svängrum att tappa i mer vin i maten med tanke på att en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte tänka efter så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en stänk nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett bra tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman flertal personer i bryggarlag. Det kan bli ett utmärkt tillfälle att mötas och umgås, och hjälpas åt och utväxla erfarenheter sinsemellan.

Därtill ger Erlandsen tips om att utförligt organisera vinprocessen. Det är angeläget att skriva ner allting som ska användas och granska att den utrustning som ska användas är hygienisk och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting saknas så kan det ju bli ganska förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så sätt kommer allting följa i korrekt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har oftast en form av bruksanvisning. Läs dessa noga för att spara massor fel. Dessvärre är det flera som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att ta reda på vad som kanske gick fel.

En annan mycket betydelsefull del i processen är att skriva ner alltsammans som tillsätts och när i processen det äger rum. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal bra åt att spåra vad som möjligtvis kan ha gått fel. Mer Info HÄR Fruktlikörer
En bryggjournal kan så klart fungera åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt briljant vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.