Mögel i huset? – så blir du kvitt med det

Det har blivit allt vanligare med mögel i hus, inte enbart i nybyggda utan också i hus som har stått mögelfria i åtskilliga år. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har oftast sin förklaring i att huset har blivit inkorrekt byggt alternativt renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, helst byggda före sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes dessutom ofta upp av oljepanna. Det är en dyr och energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga och billiga. Man har även valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt ventilation då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Vanligtvis när man tilläggsisolerar idag gör man det en aning för bra. Lägg också till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som vanligtvis stod i källan och torkade ut denna med hetta som läckte ut.

Man får då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Detta gör att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel tycker om fukt, så där man har fukt, där löper man också risk att erhålla mögel. Vanliga sådana ställen är badrum, källare och vindar om man ser till själva huset. En annan fantastisk plats för mögel att växa till på är i en husvagn och eftersom de vanligtvis lämnas alldeles utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig omfattande och luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, i synnerhet inte när det handlar om de första metoderna man ska testa för att få bort möglet. En metod, eventuellt den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en effektiv metod, är att tvätta noga med rengöringsmedel alternativt diskmedel och avsluta med hjälp av ättika.

En något starkare variant på samma tema är att tvätta det mögelangripna området med hjälp av klorin. Detta är dock inte särskilt miljövänligt, och man ska helst vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas stor del i. Fulstopp är ett annat preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar även framåt i tiden. Dock inte lika länge som Tvärstopp, som antagligen skyddar längs av samtliga preparat.

En annan metod för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Det görs med hjälp av en särskild apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen samt vrår.

Inget av ovan nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, d.v.s. det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar endast av själva mögelsvampen. Det tar också inte bort illa lukt noggrant utan man kan vara tvungen att rengöra flera gånger, och det är inte jämt det hjälper. Det finns foggingmetoder även vid sanering av dålig lukt, men då används givetvis andra medel än vid mögelsanering. Clicka här nu för mer info

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet samt ersätta det med nytt material. Då ges man också bort mögelsporer samt mykotoxiner.

Vidare är det viktigt att fundera på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det angeläget att fixa komponenter som dålig ventilation.