Om ID-kapning

Att få sin identitet kapad är en fasansfull tanke för många. Det är väldigt mycket som är bundet till en persons identitet. Det är din egen fullmakt att uträtta ärenden som helst ingen annan bör ha möjlighet att genomföra. Det kan handla om att till exempel uträtta bankärenden eller beställa varor eller tjänster på internet. Tänk vilket kaos det skulle kunna bli om identiteten hamnade i orätta händer. Helt plötsligt kanske man förvånas över att bankkontot är tömt eller att någon har beställt varor falskt till ett oerhört högt belopp.

Faktum är att identitetskapning inte endast drabbar andra människor och när identitetskapningen väl inträffar för just dig så har det inte funnits någon möjlighet att förutse förloppet. Det finns faktiskt all anledning att vara ängslig om man slås av tanken att man har ett bristfälligt skydd för sin identitet. Oftast handlar det om vårdslöshet med sina personliga uppgifter.

Det är till exempel inte särskilt smidigt att bara använda sig av ett enda lösenord överallt där man loggar in på nätet. Om en bedragare kommer åt lösenordet och dessutom har kartlagt vilka tjänster du använder så kan det bli enormt olyckligt. Det är dessutom riskabelt att använda sig av allt för för enkla lösenord. Helst ska man blanda små och stora bokstäver med siffror och övriga tecken.

Gert Strand har släppt en bok med titeln ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Den kan komma till oerhört stor nytta för de som har funderingar kring hur man bäst skyddar sig mot ID-kapning. Och att det är ett bekymmer råder det ingen tveksamhet om. Länk till mer info: idpansar.se

Många verkar anta att ID-kapningen närapå uteslutande sker genom webben. Det är en felaktig uppfattning då ID-kapning mycket väl kan förekomma på mer traditionella sätt. Det kan till exempel förekomma ID-kapning genom att bedragare tömmer brevlådor. Det finns enormt mycket information som en bedragare kan komma åt den vägen.

”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” uppmärksammar läsaren inte bara om de olika sätten som en potentiell ID-kapning kan gå till på utan också om betydelsefulla åtgärder för att förebygga kapning. Självklart tar boken upp vissa självklara åtgärder som att använda sig av olika lösenord samt byta dem ofta, men också mer avancerade åtgärder.

Det kan till exempel handla om att ett grannskap i ett bostadsområde tillsammans bör samarbete för att förhindra att råka ut för bedragare. Det handlar till stor del om att bli varse om problemet. Ju fler desto bättre. Det innebär att ett grannskap kan vara observanta på tvivelaktig aktivitet i området. Hålla varandras brevlådor under uppsikt vid tillfälle. Och eventuellt vara uppmärksam på om någon okänd bil är frekvent återkommande i bostadsområdet. I sådana fall bör man verka preventivt och notera registreringsnummer.

Att alltid ligga steget före är en betydelsefull del i arbetet att motverka ID-kapning. Det finns naturligtvis mängder av ytterligare tips att läsa om i ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, och det bästa av allt är att boken är gratis som e-bok. Det är ett oerhört bra initiativ att en så pass viktig bok är gratis. Den finns åtkomlig hos de flesta svenska bibliotek genom deras plattformar på webben.