Så förbereder du dig bäst inför hemmaframställningen av vin

Hemmaframställning av vin är en bok som noggrI boken Hemmaframställning av Vin förklaras väldigt noggrant och omsorgsfullt hur man framställer sitt eget vin på ultimata sätt. förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god förberedelse före vinbryggningen. Det är viktigt att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen unik och slarvas det med någonting så kan det stundtals influera slutresultatet påtagligt.

Först och främst ska man bringa struktur i processen genom att skriva ner allting som behövs fram till fulländad produkt. Gör en lista över alltsammans som bör köpas. På så sätt får man en tydlig översikt och eliminerar risken att förbise något väsentligt. Granska också att den utrustning som ska användas är ren och att den givetvis funkar.

Att vara bra rustad kan bespara dig många felaktigheter under processens gång, och därjämte undgår du att möjligen mista humöret på vägen. Läs för den skull utförligt samtliga bruksanvisningar (om så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan främja inför nästa bryggning. Länk till Absintessenser

Att föra någon typ av bryggjournal är att föredra. Allt som tillsätts bör noteras. Tänk ifall du exempelvis förmå brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Samma sak gäller för odugligt vin. Vad gick snett i processen? Med en bryggjournal kan du enkelt spåra moment och tänka om inför nästa bryggning.