Stor tratt är bra att ha

Det är ibland bra att använda tratt. Den är ämnad för att tappa över vätska från en behållare till en annan. För somliga överföringar duger det med en liten tratt men över lag sett så brukar en stor tratt vara att föredra.

Hur ser en tratt ut? Den är formad som en strut och på ovansidan där man häller vätskan är öppningen stor. Öppningen smalnar dock av och formar sig nertill av tratten som ett rör. Tack vare avsmalningen blir det enklare att placera och rikta vätskan dit man vill att den ska transporteras vidare. Till exempel passar trattens avsmalnade del i mynningen på en flaska.

tratt

En tratt bör vara slittålig samt hållbar. De typiska materialen som trattar brukar vara utformade i är rostfritt stål och plast. Man bör välja material på tratten efter den typ av vätska som ska transorteras. Ifall man till exempel ska transportera vätskor som är frätande är tratt i stål att föredra.

Med en stor tratt blir det mindre risk att man spiller. I de fall då mynningen är omfattande på den behållare man häller ifrån och det handlar om mycket vätska så kan flödet bli kraftigt. I ett sådant läge kan det såklart bli lättare att styra in flödet i en stor tratt snarare än i en liten. Det kan till exempel röra sig om att man ska hälla i bensin i en bensindunk, eller fylla på olja till bilen.

Men många vill såklart undvika spill när det handlar om ganska kostsamma vätskor som till exempel olja och bensin. Därutöver kan dessa typer av vätskor medföra åkommor ifall man spiller på sig själv och huden. Klicka här för mera info. Ett annat exempel när en stor tratt kan komma till användning är när man brygger eget vin hemma. Omtappningar av vinet måste då ske smidigt eftersom det ska hällas fram och tillbaka många gånger. Även vin vill man inte gärna spilla då dropparna är kostsamma.

Man måste tänka på att hälla sakta när man hantera en tratt. Vätskan bör ges tid att strila ned för att undfly att trattens gap ska bli överfull och rinna över.

I köket är trattar frekvent förekommande. Det är verkligen ett bra redskap som underlättar uppgifterna i köket.

Det kan handla om när man exempelvis ska hälla upp saft som man kokat eller dosera ingredienser av olika slag. För alla syften är en stor tratt att föredra. Men det kan faktiskt vara besvärligt att komma åt med tratten ibland och då kan man använda sig av ett böjbart förlängningsrör som är ett vanligt tillbehör till tratten.