Superrent vatten

Superrent vatten, som är detsamma som avjoniserat vatten, används allt mer åt fönsterputsning samt fasadtvätt. Det innebär att vattnet frigörs från kalk. Flera har säkert märkt att vanligt tappvatten från trädgårdsslangen kan lämna vita rinningar och fläckar efter sig om man till exempel tvättar bilen. Med hjälp av superrent vatten kan bilen torka utan att några beläggningar bildas.

Superrent vatten är vatten som främst saknar kalk men även ämnen som järn och magnesium. När vattnet saknar dessa ämnen försöker det rekonstruera naturlig balans. Det innebär att all orenlighet som vattnet träffar sugs åt på ett fantastiskt effektivt sätt.

ultrarent

Att bruka superrent vatten åt att tvätta fönster är en verkningsfull metod om man vill få fönstren riktigt rena utan kalkfläckar. Det går fullständigt utmärkt att låta fönstren självtorka när de tvättas med superrent vatten.

Det finns flera fördelar med att använda superrent vatten. Man har möjlighet att stå stabilt och säkert på marken istället för att använda stegar som kan leda till fallolyckor. Det innebär ju även att det inte finns något behov av att hyra en lift alternativt ställningar som ofta kan bli kostsamt. Eftersom superrent vatten i någon mening ännu är vatten är det givetvis gynnsamt för miljön.

När man ska rengöra med superrent vatten så blir det enklast att koppla sig till en vattenkastare i anslutning till fastigheten. Klicka på denna länk för mera info. Men av olika skäl så är det då och då lättare sagt än gjort. Det kan till exempel vara alldeles för långt avstånd från vattenkastaren till det som avses tvättas. Då kan man istället använda sig av en vattentank.

Storlekarna som finns på vattentankarna ute på marknaden varierar. Var minut gör man av med ca 2-2,5 liter vatten. På en timme kan det alltså gå åt så mycket vatten såsom 150 liter.