Underhållande och trivsamt att brygga vin hemma

Kjeld Erlandsen konstaterar i sin bok Hemmaframställning av Vin att hembryggning på många sätt är riktigt roligt. Hans engagemang åt vin är enormt och innanför västen har Kjeld mångårig erfarenhet. I boken betonas framför allt framställandet av fruktiga viner.

Hemmabryggningen har fått stora fördelar pga att utvecklingen gått framåt. Utrustningen har blivit bättre och man har bland annat utvecklat skilda tekniker av jäsning. Allt i takt med att den etablerade vinindustrin nått bättre framgångar. Tanken är att hemmabryggningens kvalitet i större omfång ska återge kvaliteten inom den etablerade vinindustrin, om än småskaligt. Det är idag massor hushåll som brygger vin eller har provat på att brygga.

Självfallet är det så att hemmabryggaren kan ta del av de enorma fördelar samt kunskaper som utvecklingen av vinproduktion inom den etablerade vinindustrin lämnat efter sig. Resultatet blir i allt större utsträckning bättre och allt mindre lämnas till slumpen. Det finns följaktligen tillfälle att ge vinet en klar riktning redan från start. Därutöver har ingrediensernas kvalitet förbättras, och i synnerhet kvalitén av somliga nya vinjäster.

Kjeld Erlandsen menar att hemmabryggning inte bara är bra därför att det är billigt utan för att det är roligt att förbättra sin helt egna produkt. Det blir absolut ett husets vin i sin rätta bemärkelse. Med sin bok hoppas han kunna bistå hemmabryggare men också tjäna som underlag till mångahanda vinklubbar.

Det finns dock en bra fördel med att hemmaframställning av vin är förhållandevis billigt. Vinet kan användas mer i matlagningen. Det är ett populärt intresse och vin hör ju definitivt hemma ihop med den gastronomiska glädjen. Med hjälp av hemmagjort vin öppnas massor möjligheter. Varför till exempel inte använda några flaskor vitt vin att koka fisken i?

Kjeld tipsar även om att gå samman i mindre bryggarlag. Möjligtvis ett glatt gäng goda vänner som har möjlighet att byta kunskap och erfarenheter.

I Hemmaframställning av vin är det inte bara Kjeld Erlandsens goda bryggarvana som vägleder och skänker trygghet åt hemmabryggaren. Han tar även upp tips från andra vinbryggara som han anser vara värda att sprida.

Den här boken är särskilt väsentlig på så sätt att det finns oerhört få böcker på marknaden om vinframställning som skänker en liknande noga och detaljerad redogörelse av processen. Hemmaframställning av vin behandlar inte bara hela den praktiska processen utan skänker också tips på andra produkter som bör ingå i vinframställningen. Läs mer om Fulstopp, Bensaltensid, stopp- och påväxtmedel

Kjeld menar att vintypen i allra högsta grad är avhängig frukten som används och en rad andra omständigheter. Vin brukar delas upp i tre huvudsakliga grupper. Det är rödvin, vitt vin och dessert- eller starkvin. Smakerna av dessa viner inom respektive kategori är helt beroende av bryggprocessen. Men en viktig tumregel för allt vin är att enbart välja högklassiga råvaror.