Upplev processen att brygga eget vin

Hemmabryggning av vin har blivit allt mer populärt allt därför att vinsatser och redskap blivit bättre. Den som önskar framställa smakligt vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel handla färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer varierande vinsatser med skilda smakuppsättningar.

Följer man bara noga de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är en aning mer rutinerad och har bryggt vin själv dessförinnan kan experimentera lite mer. Att producera vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som flera föredrar trots att riktigt vin minsann måste innehålla vindruvor enligt EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att lagra de mörkt och kyligt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är extremt angeläget att vattnet är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer aktivt kol som är ypperligt åt att rena vatten. Det är effektivt att sila vattnet genom granulerat aktivt kol alternativt att använda pulverkol åt att slamma upp det. Reningen ska förekomma i rumstemperatur. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur samt dess yta i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den ska ha ett vattenlås med placering vid gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och ifall hinken inte är nog omfattande så kommer mäsk pysa ut via vattenlåset.

Efter förjäsningen ska vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att underlätta tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att använda en så kallad sughävert. En annan betydande utrustning är en oechslemätare som används åt att dosera sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett bra hjälpmedel som underlättar bryggningen.

När man mäter med oechslemätaren bör man beakta att det inte enbart är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Det beror på att olika bär och frukter innehåller annorlunda mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att manövrera bryggningen åt rätt håll. Mät upp ca tre deciliter vin i ett litermått och ta därefter mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att därefter sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Länk till mer info Candyshot 280 ml till 14 x 75 cl

Det är värt för ordningens samt processens skull att utförligt föra in mätuppgifter i en detaljerad bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken avsevärt att i slutändan bli förundrad över vinets smak. Var noga med att även smaka av vinet och låt det ge smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i drygt 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ännu en gång när jäsningen är färdig.