Vad bör man fundera på vid en alg och mögeltvätt?

Antagligen kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att genomföra en tvätt av både alger samt mögel på huset. Det finns en massa annorlunda metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns bekymmer med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man lättast med hjälp av att börja söka på de punkter där dessa angrepp mestadels, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med bristfällig dränering, där det finns betong som har påväxt eller finns täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess rätt så unkna och dåliga lukt. Man ska så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som problem med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden ökar exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man faktiskt har ett bekymmer, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur utbrett angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre samt ytligare angrepp), eller välja att hyra in en yrkesutövande saneringsfirma som till exempel Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen referens till kostnaden vid problem med bilen.

Det finns en rad med skilda rengöringsmedel som man kan nyttja för att genomföra sin alg samt mögeltvätt och det är rejäl skillnad på kostnaden för att köpa dessa rengöringsmedel. Det kan börja på enbart några kronor per liter och ända upp åt flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det bästa.

I en studie som Folksam nyligen med många av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel samt vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter något år, men i jämförelse med flera andra rengöringsmedel så var detta ett utmärkt resultat. Mycket få andra rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullkomligt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går således att genomföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg utgift, enbart ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel. Dock får man betydligt bättre resultat genom http://mossatak.se/mossa/mossa-en-ovalkommen-gast/

Mossor samt lavar, skillnader samt likheter


Klicka på bilden för mer info

Mossor och lavar kan vara till synes lika varandra, men de båda växtgrupperna skiljer sig till på många sätt. Också om båda grupperna till exempel saknar rötter har de olika sätt att komma runt det problemet.

Mossa är en oftast grön växtgrupp som har funnits på jorden i ca 450 miljoner år. De saknar rotsystem men har istället små rottrådar som förbinder växten med underlaget. De har även en kort stam och bladliknande utskott. Mossa trivs där det finns mycket väta och gärna är skuggigt. De kan växa på stenar samt jord, men också andra fundament så som betong, tegel, eternit, skiffer och asfalt.

Mossa tar upp vatten med näring löst däri igenom alltid öppna porer i de bladliknande växtdelarna samt stå sig kvar fukten. Detta gör att mossa är en oönskad gäst på tak. När vintern kommer fryser mossan och risken finns att den expanderande isen spräcker takpannorna. Det bästa sättet att få bort mossa från takpannorna är manuell borttagning.

Mossa anser om att växa i näringsfattig samt sur mull som gärna har bristfällig dränage. Då tar mossan över eventuella grässorter. Gödslar man samt sprider ut kalk samt dränerar sin trädgård kan gräset få det fördelaktigt samt konkurrerar då ut mossan.

Man kan oxå begagna sig av järnsulfat, som i affären har namn som mossa gti och så vidare, för att snabbt avlägsna mossa. Man ska dock vara alert på att det är ett bekämpningsmedel och det skall användas med stor försiktighet. Man bör inte begagna järnsulfat eller dylik preparat på takpannor för att få dän mossa där eftersom dessa medel kan missfärga pannorna.

Vissa platser är mer lämpade för mossa än för gräs samt man bör inte bara hälla på bekämpningsmedel och bevilja det vara – då kommer mossan garanterat tillbaka. Ibland kan mossa vara riktigt vackert i trädgårdar samt ge en lummig atmosfär. Mossa tål segsliten torka utan att växtcellerna skadas. När det sedan blir vått åter kommer växten åter spira samt reproducera sig.

Lavar däremot är inte en allen växt utan en symbios mellan en alg alternativt cyanobakterie och en svamp. Svampen bygger opp själva laven samt i nära nog alla fall är det svampen som ger den dess utseende. Svampen skyddar mot uttorkning samt bildar skelett åt laven. Algen finns strax innanför det extern skiktet och har för göromål att bilda energi igenom fotosyntes.

Lavar trivs bäst där det är ljust och torrt. De är oftast grå till färgen samt kan bestå mycket långa perioder helt utan vatten eftersom de då går i torrdvala och inte har någon som helst tillväxt. Lavar tar opp all sin näring från nederbörd. En del lavar växer på sten samt kan avge ämnen som sakta bryter ner stenen samt därmed frisätter mineraler som laven kan tillgodogöra sig.

Det finns också lavar som växer på träd och får sin näring när vatten sipprar över värdväxten vilket medför att dessa lavsorter tar mycket lång tid på sig att expandera. De vanligaste lavsorterna är renlav och islandslav. Det finns en lång tradition att begagna lav i till exempel mat alternativt att påverka garn med det för att få naturfärger.

Som man kan se så är mossor samt lavar egentligen inte i synnerhet lika varandra, också om de i somliga fall kan te sig så! Vill man ta bort de så är det lätt samt varar längs med assistans av Fulstopp.

The post Mossor samt lavar, skillnader samt likheter appeared first on ograsmedel.com.

Vad är mögel samt hurdant påverkar det mitt hus?

Klicka på bilden för mer info Det första du antagligen tänker på när du hör ordet ’mögel’ är antagligen en lite för gammal ost, bröd eller antagligen någon matbit som sparats i kylskåpet för länge, sammanfattningsvis, något som ser samt kanske doftar äckligt. Detta är helt korrekt, samt den naturliga reaktionen är förmodligen att genast […]

The post Vad är mögel samt hurdant påverkar det mitt hus? appeared first on katjonen.com.

Mossor samt lavar, vad är vad?


Klicka på bilden för mer info

Mossor samt lavar är alltemellanåt väldigt lika varandra till utseendet – det finns underarter av båda som är liknande varandra både till kulör samt form. Men skenet bedrar, det rör sig om två vit skilda växter, som kan behärska annorlunda förhållande och som är känsliga för annorlunda saker.

Lavar är minsann inte en planta per se utan en symbios emellan en svamp samt en alg alternativt cyanobakterie. Svampen utgör stomme samt beskydd för laven, igenom sina hyfer. Den tar upp vatten samt föda som är löst i regn samt annan nederbörd. Vid långvarig torka skyddar den även algen från att torka ut. Algen i sin tur bidrar med att alstra energi med assistans av fotosyntes.

Det finns omkring tvåtusen annorlunda sorters lavar i Sverige och den vanligaste färgen är grå, oxå om det finns en mängd varianter med alla möjliga nyanser, exempelvis klargul alternativt brinnande orange. De flesta lavar trivs i miljöer som är torra och ljusa. Det finns dock undantag oxå för det – det finns en art som växer på klippor under vattenytan!

Lavar växer gärna på stenar samt träd. De arter som trivs på sten utsöndrar ämnen som långsamt bryter ned underlaget och frigör mineraler som laven kan tillgodogöra sig. Lavar saknar stam, rotsystem samt blad. De byggs upp av svampen som bildar ett yttre skikt. Strax under det finns algen. Ibland är svamp samt alg blandat genom hela den inre delen av laven, det som kallas märgen.

De vanligaste lavarna är renlav och islandslav. Lavar kan användas i många områden. Det finns traditioner runt att begagna islandslav i sallader, samt man har under historien använt lav i brödbak. Vissa lavar kan man med stor fördel använda för att växtfärga garn samt då få mustiga, fina naturfärger. Det finns alltså mycket man kan göra med lavar, om man blott vet vilken art det är man har, och vad man ska göra.

Mossor är växter som mestadels är gröna till färgen och som trivs på platser med skugga samt fukt. De växer främst på marken, men oxå på sten, betong, tegel, skiffer, asfalt och eternit. Detta innebär att mossa ibland tycker om att växa på tak.

Mossa saknar rotsystem med har istället korta rottrådar som förankrar växten med underlaget. Dessa mosstrådar saknar möjlighet att ta upp vatten och föda. Istället händer upptag genom de bladliknande utskotten, via porer som alltid står öppna.

När mossa växer på takpannor växer de ofta in emellan takpannorna samt när vintern och kylan kommer leder det till att vattnet i mossan fryser samt expanderar vilket gör att takpannorna spricker. Det är därför angeläget att man inte låter mossa vara kvar om det har börjat växa på taket, utan man måste avlägsna det för hand, inte begagna bekämpningsmedel då dessa kan missfärga takpannorna.

Mossa är ibland också ett problem i gräsmattan. Mestadels beror mossans övertag på att det är dålig dränering, dåligt gödslat och/eller för surt i gräsmattan för att gräset skall trivas. Det bästa är då att avhjälpa de nämnda tre sakerna innan man vräker över en massa bekämpningsmedel, så som mossa gti och järnsulfat. På somliga platser kan mossa vara mycket vacker eftersom det ofta bidrar till en lummig grönska.

Det är alltså inte bara dåligt med mossor samt lavar, tvärtom, de är både vackra och kan vara mycket användbara! Vill man ha bort de är det enklast med Fulstopp – oxå i gräsmattan.

The post Mossor samt lavar, vad är vad? appeared first on ograsmedel.com.

Vad är mögel samt hur påverkar det min lägenhet?


Klicka på bilden för mer info

Det första du antagligen tänker på när du hör ordet ’mögel’ är förmodligen en lite för gammal öst, bröd alternativt kanske någon matbit som sparats i kylskåpet för lång tid, sammanfattningsvis, något som ser och kanske luktar äckligt. Detta är totalt adekvat, samt den naturliga reaktionen är antagligen att genast dumpa ut dessa artiklar i soporna och inte tänka på det så mycket mer.

Det finns oxå andra typer av mögel, bland övrigt en mängd av fina franska ostar får sin smak från att de lämnar i särskilda miljöer där de under kontrollerade former får mögla tills rätt smak nås. Man använder oxå en, för oss folk, art av ofarligt mögel för att framställa bira och rödtjut.

Det finns till samt med mögel som kan befria liv och som för övrigt är en svensk uppfinning, nämligen penicillinet. Dessa typer av mögel oroar vi oss inte särskilt mycket över, då vi enkel kan kontrollera de där och hålla oss undan från de där.

Det finns men fler andra typer av mögel som inte är så vänliga och som i kombination med till exempel mögel överkänslighet, kan ge upphov till livshotande tillstånd. Det som syftas på är den mögel som kan anträda växa i våra hus, latent, sakta men absolut, utan att vi märker något. Det vanligaste är fuktmögel, som uppstår när vi låter vatten eller väta ansamlas på en speciell prick under en längre tid och små svampar som börjar växa långsam på ett undangömt ställe samt som främst gör sin deltagande känd när det är för sent.

Många har förmodligen sett denna typ av mögel i gamla, övergivna hus som har stått stängda under en längre tid. Man kan se en sorts bruntoning i tak samt väggar som tycks har växts sig fram. Detta är med all borgen ett mögel- eller svampangrepp.

Mögel i hus är farligt, samt det har bland annat bevisats genom en studie kallad för Värmlandsstudien som publicerats av Linda Hägersten Engman år 2006. I rapporten studeras 400 familjer, där 198 barn led av två olika allergiska alternativt astmatiska symtom samt 202 barn var totalt friska. Det visade sig att det finns en klar samband emellan ohälsa samt bristfällig luft och därjämte påvisades starka samband emellan allergier och astma och mögelangrepp. Ju starkare mögelangrepp, ju värre var ohälsan.

Att sanera mögel är inte alltid det lättaste och inte heller det billigaste. Det är totalt beroende på hur länge angreppet har fortgått. Det kan vara väldigt ungt och alltså har det spridit sig och saneringen är enkel samt inte allt för dyr. Tyvärr så märker man oftast inte problem med mögel, och också om man egentligen känt lukten av mögel ett tag; det vanligaste exemplet är ett badrum som hela tiden luktar som en gammal blöt handduk som inte fått torka, och då kan problemet har spridit sig till många delar av huset.

Problem relaterade till mögelsanering brukar oftast exponera sig i samband för försäljning av hus, då både kund samt försäljare generellt gör en besiktning av huset för att uppdaga alternativt exkludera alla typer av bekymmer med huset i fråga. Detta kan leda till kraftiga värdeförändringar på hus och det kan därför som fastighetsägare vara värt att genomföra regelbundna kontroller eller besiktningar för mögel också om man inte är på väg att sälja sitt hus för att undvika otäcka överraskningar.

The post Vad är mögel samt hur påverkar det min lägenhet? appeared first on ograsmedel.com.

Att avyttra, anskaffa och äga ett mögelhus


Klicka på bilden för mer info

När man är på väg att avyttra eller köpa en villa så är förmodligen bland det sista som man vill höra att huset är angripet av mögel, alternativt är ett s.k. mögelhus. För köparen börjar mardrömmarna att flyta runt i huvudet om hur mycket detta kan kosta, hur lång tid det tar, etc., medan säljaren ser oändliga räkningar framför sig för reparation av dessa skador.

Vi läser mer eller mindre var dag om personer som blivit lurade att anskaffa hus med mögelskador och hur de nu driver långdragna processer för att få rätt mot säljaren. Vad man inte ska glömma är att säljaren mestadels sitter i samma båt. Denne är, eller var, antagligen lika ovetandes om att det fanns mögel i huset, som köparen, och denne upplever antagligen på samma sätt som köparen oroar sig för dyra räkningar för mögelsanering.

Sammanfattningsvis så är det inte roligt för någon av de inblandade partnerna på något sätt när man börjar dryfta om mögelskador. Husmögel brukar oftast innebära problem med mögelallergier, astma och andra sjukdomar. Mögel i badrum och på fasad kommer att kräva en alltigenom mögeltvätt samt sanering.

För att inte dryfta om hur dålig lukt det skänker källa till samt riskabel miljö detta är för ett litet barn att expandera upp i. Enligt studier vid Lunds Universitet har det visat sig att mögel kan ge upphov till bildandet av så kallade mykotoxiner, samt dessa toxiner är i sin tur gifter som kan vara allergi- samt cancerogena.

Det man tidigare trott är att de toxiner som mögel skänker källa till har varit i hyfsat små mängder att det inte är hälsofarliga, men det visar sig att nivåerna är närmare 500 gånger högre än tidigare trott samt att de visst kan ge upphov till kvarvarande skador.

Vad man skall vara försiktig med är så kallade krypgrunder. Krypgrund är en inne typ av torpargrund, det vill säga att en trästruktur vilar på pelare som höjer opp själva grunden över marknivån. Detta gör att grunden är lättplacerad samt relativt billig att anlägga.

Problemet är att denna art av bas är fukttrög, vilket gör att väta ansamlar sig samt mögel lätt uppstår. Detta beror på att krypgrunden, då den är upphöjd från marken samt naturligt ventilerad, under sommaren låter varmare luft svepa in under grunden där den möts av kallare luft.

Resultatet är att den varmare luften kondenseras och kan då preja in i trästrukturen som då kan anträda mögla. En teoretisk lösning skulle vara att försluta grunden hermetiskt så att inte varm luft kan tränga in under grunden, men detta skulle däremot genomföra det genomförbart för fukt att preja upp ur marken som i sin tur skulle kunna tränga in i trästrukturen.

Enligt en rapport framställd av Anticimex har närmare 175.000 husägare bekymmer med fukt- samt mögelskador. Det visade sig att 31 % av de villor som Anticimex besiktigar har en så kallad krypgrund och att hela 35 % av dessa lider av problem med exakt fukt samt mögel.

I enlighet med Anticimex kan en sanering av en krypgrund kosta allt mellan 30.000 upp till 250.000 att avhjälpa. Många upptäcker som sagt aldrig möglet förrän vid granska i samband för försäljning samt då gäller inte hemförsäkringen. Ett mögelskadat hus kan således enkel förvandlas till en mardröm för den som har, säljer eller köper mögelhuset.

The post Att avyttra, anskaffa och äga ett mögelhus appeared first on ograsmedel.com.

Bekymmer med autentisk hussvamp

Många svenska husägare har problem med äkta hussvamp, men hurdan avgör man om det är äkta hussvamp man har från till exempel mossa, väta och mögel? Vad är då skillnaden mellan de annorlunda angreppen som man kan få på sitt hus. Vi väljer att förklara hurdan den autentisk hussvampen fungerar.

Autentisk hussvamp

Det första som man bör veta om äkta hussvamp är att det är den absolut farligaste formen av angrepp som man kan få i sitt hem. Den autentisk hussvampen angriper träet alternativt virket i ett hus. Det som gör den så farlig är att den själv kan dra till sig fukt till träet och skapa den perfekta miljön för att växa, och när den växer så växer den väldigt snabbt. Den optimala miljön är runt 30 % fuktighetsnivå i virket samt runt 20 grader varmt och då kan den expandera opp till 5-6 mm per dygn.

Den autentisk hussvampen arbetar igenom att förtära och fördärva cellulosan i virket som torkar ut samt detta bildar som ett rutmönster i träet och det enda som blir kvar är som små kuber av trä i själva träet, samt slutligen så vittrar virket isär i bitar.

I början av angreppet så växer den autentisk hussvampen som en vit beläggning, alternativt mycel som det kallas, över samt inuti på träet. Som kuriosa så kallas den äkta hussvampen för “den gråtande” på latin från dess namn serpula lacryman. Detta beror på att den autentisk hussvampen i fuktiga miljöer avger vattendroppar. Efter ett tag så övergår färgen till en gulgrå form av hinna. I denna beläggning bildas som små strängar som sedan används för att sprida sig snabbare. Dessa strängar behöver inte ens ha kontakt med trä som de kan få energi ifrån, utan de kan löpa över andra material som tegel eller sten och på sätt länka samman ett par separata träytor.

Det finns två sätt som man kan känna igen ett angrepp från autentisk hussvamp:

– Träet som blivit angripet bildar som ett rutmönster då träet spricker där hussvampen äter cellulosan.
– Hussvampen släpper ifrån sig sporer som är ser ut som ett brunt, enormt finmalt, stoft eller pulver som lägger sig ovanpå allt stadd i dess väg när det separeras från svampen.
– När äkta hussvampen går över i sin gulgråa form så kan det väldigt lätt förväxlas med mögel alternativt till samt med spindelväv
– Om äkta hussvamp får expandera under flera år så bildas så kallade fruktkroppar och det är dessa som sedan släpper ifrån sig sporerna som nämns ovan.

Vad kan man göra för att föregripa angrepp från äkta hussvamp?

En av de grundläggande orsakerna för att äkta hussvamp ska kunna växa är att den befinner sig i en fuktig miljö. Detta kan bero på många annorlunda faktorer, men de vanligaste är felaktig isolering, felaktigt utformad lufttillförsel samt en vattenskada som inte tagit om hand på rätt sätt. Man bör se till att:

– Syna sin krypgrund så att den är torr
– Se till att hängrännorna leder dän vattnet från husgrunden
– Undvika att förvara tidningar, plast samt timmer direkt på golv i utrymme under hus alternativt dylikt
– Att vatten inte kan komma in via sin skorsten med assistans av till exempel en kåpa
– Inte bygga igen bas, kattvind eller källartrappor då detta skapar tajta utrymmen där fukt kan ansamlas samt skapa en miljö där äkta hussvamp kan expandera

The post Bekymmer med autentisk hussvamp appeared first on ograsmedel.com.

Hur en sanering av mögel går till


Klicka på bilden för mer info

Många har hört talas om problemen med mögel, men hur går i själva verket en mögelsanering till. Genom att ackumulera in information från de större branschföretagen ska vi försöka att ge en bild av hur det går till att genomföra en mögelsanering.

Många känner till säkert redan att ett av de vanligaste ställena att finna mögel är på vindar, källare, duschrum och andra miljöer där väta lätt kan ansamlas och som har bristfällig lufttillförsel. Att sanera mögel är något som är för proffsen. Det kräver mestadels expertkunskaper blott för att hitta en mögelskada och än mer sakkunskap för att avlägsna mögel.

Det finns många firmor som specialiserar sig på mögelsanering. Bland de största återfinns Anticimex som har kontor över hela Sverige. Det finns oxå en uppsjö med mindre företag som är lika kompetenta på området. Det första man bör göra om man misstänker att det finns mögelangrepp i sitt hus är att kontakta ett företag som kan besiktiga huset och bekräfta om det verkligen finns skador.

En besiktning av en villa kan kosta två tusen, samt om det är för försäljning så kan de anlända att kosta upp till 7-8000 då besiktningsbolaget då tar förpliktelse för resultatet från besiktningen och löper ekonomisk risk om besiktningen är defekt. För att finna mögel är det enklast att ta in en mögelhund då dessa lätt hittar om det finns mögel i huset samt de kan oxå lokalisera källan relativt snabbt.

Det finns två olika metoder att välja på. Den flest populära idag är förmodligen fotokatalysator då dessa genom fotokatalytisk rening tar bort dålig arom och mögellukt. De har tidigare varit väldigt dyra, men har på senaste år kommit ner mycket i pris. Den största fördelen är att man som privatperson faktiskt kan ha råd att köpa en själv för att använda den löpande om man vet att man har bekymmer med mögel.

Det finns oxå en en aning mer invecklad apparatur som kallas för fogger som är en mögelsaneringsapparat som fungerar med os. Den funkar extrabra när det handlar om trånga utrymmen där man vill anlända till med saneringsvätskan. Detta är en mer argsint förfarande då den är en form av intensiv behandling i förhållande till fotokatalysatorn som renar den omgivande luften fortlöpande och utan kemikalier.

Om det handlar om ytliga mögelangrepp på till exempel fasader samt hustak så kan det mestadels räcka med en mögeltvätt. Det finns ett flera produkter som man kan anskaffa i färgbutiker som kan tvätta dän ytliga mögelangrepp. Det är mestadels något som man till och med kan göra själv. Mögeltvätt brukar tyvärr kosta en del, det är inte sällsynt att de kommer opp på runt hundra kronor per liter.

De flesta av dessa produkter kan även användas som långtidsbehandling. Man behöver blott lägga på koncentratet på ytan som man vill bearbeta samt låta den torka in. Vanligt brukar detta vara nog för att skydda ytan ett par år.

Elaka tungor, samt minsann ett flertal tester, har visat att vanligt diskmedel kan funka för tvätt som dessa dyrare produkter för mögeltvätt samt mögelsanering och att resultatet är det samma i många fall, fast till en bråkdel av kostnaden. Dock inte alls så bra som produkter som lämnar ett positivt laddat efterskydd, tex. Fulstopp och Tvärstopp.

The post Hur en sanering av mögel går till appeared first on ograsmedel.com.

Vanliga problem med svartmögel

Många husägare pratar om att de har problem med svartmögel, men vad är egentligen svartmögel? Svartmögel är i själva verket ett samlingsnamn för många olika typer av mögel som alla har enhetlig element att de är av mörkare ton, därav namnet; svartmögel.

De flesta typer av mörk eller svart mögel avsöndrar bastant arom samt producerar stora mängder gift, alternativt toxiner. Dessa kan utgöra en allvarsam hälsofara för en familj att leva i. Svartmögel kan expandera både synligt samt dolt, det är därför lömskt då man utan säkerhet alltid känner till om man har problem med svartmögel. Det enda sättet kan ofta bara vara att man känner mögellukt som indikerar att det finns problem med mögel.

Annorlunda arter av svartmögel

Svartmögel är som sagt ett samlingsnamn för annorlunda typer av mögel. De vanligaste är de följande som dessutom kan ha en mycket negativ effekt på hälsan.

Alternaria är ett mörkgrönt till brunt mögel som kan ge upphov till astma, allergen och patogen.

Aspergillus är ett blågrönt till bäckmörkt mögel som har närmare 190 annorlunda underarter. Det kan ge källa allergi, aspergillosis samt till och med kräfta.

Cladosporium är ett grågrön till brunsvart mögel. Detta är det vanligaste möglet i Sverige och känns åter då det oftast drabbar väggar i form av små svarta prickar. Det kan ge upphov till astma och annorlunda typer av infektioner i proteinbaserade vävnader som naglar samt hud.

Fusarium är ett gult till rödbrunt alternativt rödlila mögel som är vanligt i samband vattenskador på hus. De kan ge upphov till allmänt olust hos folk.

Penicillum är ett blågrönt mögel som minsann inte blott är elakt. Det finns ca 150 annorlunda arter, och oxå om det kan ge upphov till allergier samt astma så är det förmodligen flest känt för att det används för att framställa penicillin och olika typer av ostar.

Stachybotrys är ett grönt till svart mögel som man ofta kan hitta i badrum. Anledningen är att de lever på alternativt i närheten av material med högt innanmäte av cellulosa. Man skall vara väldigt aktsam med denna mögeltyp då den kan vara enormt giftig. Den kan ge upphov till lungblödningar, allmänna irritationer i både hud och luftvägar, näsblod, matthet, allergier samt det kan till samt med förstöra kroppens egna immunförsvar.

Att genomföra mögelsanering av svartmögel är inte alltid de lättaste, inte alla typer av svartmögel svarar på intensiva behandlingar saneringsvätskor då dessa inte tar bort toxinerna som möglet producerar. Detta har som resultat att oxå om själva möglet ser ut att avdunsta, i de fall det är synligt, så kommer det att ligga kvar latent och toxinerna kommer fortsätta att förgifta närmiljön.

Det är i dessa fall mer rekommenderat av experter att använda sig av antingen, eller både samt, så kallade luftrenare som mögel- och luftsanerar tack vare fotokatalysatorer, det vill säga, belysning.

Svartmögel brukar man normalt finna i badrum, på vinden, i källaren och på fasaden. I hus med krypgrund kan svartmögel oxå trivas bra. Också om det inte kan verka så allvarligt, så kan ett svartmögelsangrepp på en framsida, om den inte tas hand om i tid, anföra till att man måste genomgöra en djupgående fasadrenovering.

Den bästa samt mest hälsosamma lösningen på ett bekymmer med svartmögel är att så inom kort som genomförbart kontakta en kunnig firma som kan göra en full sanering. Också om det kostar ett par tusen är det oftast billigare än av att blunder bomma en aning svartmögel samt tvingas förbättra delar av sitt hus.

The post Vanliga problem med svartmögel appeared first on ograsmedel.com.