Att avyttra, anskaffa och äga ett mögelhus


Klicka på bilden för mer info

När man är på väg att avyttra eller köpa en villa så är förmodligen bland det sista som man vill höra att huset är angripet av mögel, alternativt är ett s.k. mögelhus. För köparen börjar mardrömmarna att flyta runt i huvudet om hur mycket detta kan kosta, hur lång tid det tar, etc., medan säljaren ser oändliga räkningar framför sig för reparation av dessa skador.

Vi läser mer eller mindre var dag om personer som blivit lurade att anskaffa hus med mögelskador och hur de nu driver långdragna processer för att få rätt mot säljaren. Vad man inte ska glömma är att säljaren mestadels sitter i samma båt. Denne är, eller var, antagligen lika ovetandes om att det fanns mögel i huset, som köparen, och denne upplever antagligen på samma sätt som köparen oroar sig för dyra räkningar för mögelsanering.

Sammanfattningsvis så är det inte roligt för någon av de inblandade partnerna på något sätt när man börjar dryfta om mögelskador. Husmögel brukar oftast innebära problem med mögelallergier, astma och andra sjukdomar. Mögel i badrum och på fasad kommer att kräva en alltigenom mögeltvätt samt sanering.

För att inte dryfta om hur dålig lukt det skänker källa till samt riskabel miljö detta är för ett litet barn att expandera upp i. Enligt studier vid Lunds Universitet har det visat sig att mögel kan ge upphov till bildandet av så kallade mykotoxiner, samt dessa toxiner är i sin tur gifter som kan vara allergi- samt cancerogena.

Det man tidigare trott är att de toxiner som mögel skänker källa till har varit i hyfsat små mängder att det inte är hälsofarliga, men det visar sig att nivåerna är närmare 500 gånger högre än tidigare trott samt att de visst kan ge upphov till kvarvarande skador.

Vad man skall vara försiktig med är så kallade krypgrunder. Krypgrund är en inne typ av torpargrund, det vill säga att en trästruktur vilar på pelare som höjer opp själva grunden över marknivån. Detta gör att grunden är lättplacerad samt relativt billig att anlägga.

Problemet är att denna art av bas är fukttrög, vilket gör att väta ansamlar sig samt mögel lätt uppstår. Detta beror på att krypgrunden, då den är upphöjd från marken samt naturligt ventilerad, under sommaren låter varmare luft svepa in under grunden där den möts av kallare luft.

Resultatet är att den varmare luften kondenseras och kan då preja in i trästrukturen som då kan anträda mögla. En teoretisk lösning skulle vara att försluta grunden hermetiskt så att inte varm luft kan tränga in under grunden, men detta skulle däremot genomföra det genomförbart för fukt att preja upp ur marken som i sin tur skulle kunna tränga in i trästrukturen.

Enligt en rapport framställd av Anticimex har närmare 175.000 husägare bekymmer med fukt- samt mögelskador. Det visade sig att 31 % av de villor som Anticimex besiktigar har en så kallad krypgrund och att hela 35 % av dessa lider av problem med exakt fukt samt mögel.

I enlighet med Anticimex kan en sanering av en krypgrund kosta allt mellan 30.000 upp till 250.000 att avhjälpa. Många upptäcker som sagt aldrig möglet förrän vid granska i samband för försäljning samt då gäller inte hemförsäkringen. Ett mögelskadat hus kan således enkel förvandlas till en mardröm för den som har, säljer eller köper mögelhuset.

The post Att avyttra, anskaffa och äga ett mögelhus appeared first on ograsmedel.com.