Den perfekta gräsmattan och hurdan man ska bekämpa mossa

Det finns massor av metoder för att bekämpa mossa när den börjar växa i ens trägård. Idag tänkte jag prova ta fram de bästa metoderna för den perfekta gräsmattan samt hurdan man bör bekämpa mossa. Alla husägare som har en gräsmatta försöker hålla den i så bra beskaffenhet som genomförbart, acceptera, kanske inte den där grannen som aldrig klipper gräset, men bortsett från honom; alla. Man brukar säga att de finns tre grundregler för att en gräsmatta ska hålla sig kry samt växa under optimala förhållanden:

– Rätt mängd bevattning vid rätt tillfälle
– Gödning
– Passande klippning

Gräsmattan ska vattnas med jämna mellanrum, det handlar inte om att fukta hela tiden eller mycket vid ett fåtal tillfällen, utan lagom mycket och jämnt. Bäst på sommaren är att vattna på kvällen för att undvika att vattnet enbart dunstar bort.

Man bör också gödsla med jämna gap så att gräsmattan ständigt har en gödning där den kan expandera sig stark och frisk. Samt till slut ska man se till att hålla gräsmattan trimmad, men undvik att klippa allt för kort samt allt för ofta då det kan begränsa dess växt och förstöra återhämtningen. Tre till fyra centimeter långt brukar vara rätt optimalt. Se till att vara aktsam med att klippa gräset för ofta och för kort under de absolut torraste perioderna under sommaren. Vad gäller uppsamling av gräset går åsikterna isär; en del anser att man alltid bör räfsa upp gräset för att lämna gräsmattan fläckfri från defekter. Jag anser däremot att man bör lämna kvar det klippta gräset då det funkar som gödning för gräsmattan, vad man men måste göra är räfsa upp vid den sista klippningen för säsongen då dessa rester kan skada gräsmattan under vintermånaderna.

Hur undviker man problem med mossa?

Rent tekniskt, alternativt kemiskt, så är det rätt enkelt att undvika att det växer mossor och lavar i ens trädgård. Det handlar blott om att se till att hålla gräsmattans pH-värde runt 6.5 till 7. Mossa och annan art av påväxt gillar miljöer med lägre pH-värden och det är att lätt att pH-värdet sjunker därför föroreningar. För att bekämpa mossa är det många som använder så kallade mossrivare, och det är sant att effekten är direkt, men många gånger så skänker det upphov till ännu värre problem med mossa kommande år. Det är mycket bättre att använda sig av mosskämpningsmedel som exempelvis Mossa GTI alternativt Wiebulls Mossa, eller eller blott begagna kalk.

Det mest miljövänliga alternativet är kalk då det inte skadar marken samt när det när grundvattnet så förorenar det inte vattnet utan fungerar snarare som ett naturligt filter för vattnet och tar snarare dän andra föroreningar från vattnet. Problemet med kalk är att det tar längre tid än mossbekämpningsmedel samt man måste många gånger göra åter proceduren flera gånger för att få ett riktigt bra resultat. Men det viktigaste är men att man tar hand om det gröna samt när man talar om att bekämpa mossa så blir summa summarum att man kanske måste arbeta lite hårdare för en fin gräsmatta, men den kommer dock överleva under många år framöver utan problem med förgiftning!

The post Den perfekta gräsmattan och hurdan man ska bekämpa mossa appeared first on ograsmedel.com.