Fukt, betong, mögel – en dålig kombination

Väta, betong och mögel är en sammansättning som inte bordar bra i ett hus. Många är problemen som kan uppstå. Egentligen är det ingen sammansättning utan framför ett flödesschema: väta samt betong ihop kan ge upphov till mögel som inte är att leka med. Om man får bekymmer med mögel så måste man bums göra en sanering av detta för att undvika att behöva renovera hela alternativt delar av sitt hus.

Hur börjar mögel växa?

Mögel föredrar mörka och fuktiga miljöer, det är därför som mögel börjar växa på saker i kylskåpet; fralla, ostar, och antagligen till samt med andra livsmedel. När det gäller hus så översätts detta till diverse miljöer med dålig eller potentiellt bristfällig dränering, exempelvis i källare, badrum, i vid grunden och andra ytor av betong som har dålig dränering. De flesta hus har ett par punkter där dräneringen är sämre, alternativt precis så bra som den behöver vara under normala förhållanden. Problemen erhålla under vår och höst då vind och snö under perioder kan vara högre än normalt vilket gör att dessa riskzoner når en punkt där husets egen förmåga att avlägsna fukten totalt lätt inte är fullgod.

Vad som händer när det regnar och blåser är att väta tränger in i huset, men så inom kort det är över så börjar det torka upp igen samt de miljöer som är mest utsatta för väta; betong till exempel, blir återigen torra. Under vår och höst så brukar det regna och blåsa, för det första, mycket mer, och för det andra, under mycket längre kontinuerlig tid samt dessutom utan att det hinner torka opp. Resultatet blir att riskzonerna kommer att vara under beständig fukt och det är här som mögel och hussvamp trivs.

Man kan känna igen mögel bland övrigt igenom att det ger upphov till dålig lukt. Har man någonsin varit i ett loge för fotbolls- alternativt ishockeyspelare så känner man en nära nog stickande lukt där; det är mögel i sin definition. Oxå städskrubbar i offentliga inrättningar luktar mestadels som mögel.

Vad gör man när man fått ett mögelangrepp?

Nyckelordet är mögelsanering. Så snart man misstänker att man har bekymmer med mögel bör man ta in en expertfirma för att avgöra hurdan seriöst problemet är, det bästa är att ta en mögelhund som totalt lätt doftar sig till var du har problem. Är angreppet lättare så kan man mestadels med enklare metoder bekämpa det, mestadels brukar det räcka med att man ställer in en fuktavlägsnare som man låter stå på två timmar per dygn för att få dän fukten som i sin tur skänker upphov till problemet. Är det däremot allvarligare så finns det olika kemikalier som man kan behandla möglet med. Det rekommenderas starkt att begagna sig av experter då man mestadels behöver använda skyddsutrustning och det krävs förkunskaper för att begagna sig av kemikalierna.

För att avsluta rekommenderar vi starkt att du antingen inhandlar en luftavlägsnare som står på permanent eller att du överväger att anlägga om ventilationen om du märker att du har frekvent problem med mögel i de utrymmen där du har problem med fukt; betong, utrymme under hus samt grund.

The post Fukt, betong, mögel – en dålig kombination appeared first on ograsmedel.com.