Fukt och mögelskador

Mögelskador i hus är tätt förknippat med fukt. Fukt är nämligen den vanligaste orsaken till inte bara mögel utan skador i allmänhet i hus. Eftersom mögel oftast beror på fukt är det således viktigt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i ökande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Detta har sin grund i att många hus är dåligt byggda eller har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är viktigt att tänka på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är dåligt ventilerat löper stor risk att drabbas av fukt och mögelskador. Dålig ventilation är dock inte den enda anledningen till fukt och mögel. Det kan röra sig om läckande ledningar och rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Detta är några sätt som i befintliga hus kan leda till fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus eller renoverar så är det viktigt att man inte lämnar byggnadsmaterial i till exempel grunden eller på platser där de kan suga åt sig fukt och vara en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är också viktigt att byggnadskonstruktioner som kräver vatten, så som betong och cement, får torka ordentligt innan man lägger på golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad olika symptom så som trötthet, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan även ge allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för framförallt personer som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan också orsaka fula märken på bland annat väggar, golv och tak. Till exempel vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel och kakelfogar. Dessa fläckar är mycket svåra att ta bort även om de inte alltid förstör själva materialet.

Om man har den minsta misstanke om mögel så ska man utreda orsaken och spridningen. Mögel kan man misstänka om man är sjuk i förkylningar ofta, om man känner en dålig lukt i huset eller att det kanske finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en grundlig utredning kan man ta hjälp av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten och bikarbonat eller vinäger (dock inte båda samtidigt) för att på ett miljövänligt sätt kunna döda av mögelsvampen. Att använda klorin är onödigt eftersom effekten inte är bättre än med ovan nämnd metod men miljöåverkan är mycket större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en speciell apparat hettar upp mögelavdödande medel till kokpunkt varpå det förångas. Denna ånga kan tränga in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vistas i rummet när foggingen sker, då medlen man använder även är farliga för människor.

Vid riktigt illa mögelangrepp, där man inte kan vistas i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man få statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall bör man riva ut allt material med mögelskador och ersätta det för att helt få bort inte bara svampen utan även mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Fulstopp.

The post Fukt och mögelskador appeared first on Välkommen till mogelihus.se.