Fulstopp för alg- samt mossborttagning

Fulstopp är en relativt ny produkt för alg- samt mossborttagning. Den stora fördelen med Fulstopp i förhållande till många andra produkter är att Fultstopp oxå fungerar preventivt, det vill säga, att Fulstopp motverkar blivande påväxt på i stort sätt alla typer av ytor. Tester har visat att Fulstopp stå sig alger, lavar, mossa, mögel och svampar i opp till fyra år. Orsaken är att Fulstopp efter behandling lämnar ett osynligt ultratunt lager med katjoniska polymer som skyddar mot påväxt i många år framöver.

Den katjoniska ytan som är bra laddad funkar på så sätt att inga mikroorganismer kan börja expandera på ytan då de har en negativ laddning. Detta är vad som kallas ett fysikaliskt beskydd, det vill säga, inga gifter över huvudtaget. Detta är en favör när man behandlar ytor som är inne, till exempel, badrum, utrymme under hus och andra ytor av betong eller klädda med kakel, då man genom att inte begagna gifter kan göra behandlingen också om man har små barn utan att riskera för att detta påverkar dem (annat än positivt då problemet med alger / lavar / mossa / mögel / svampar går bort).

Om man får problem med till exempel mögel så bör man innan behandling för bästa resultat ta reda på exakt var man har problem med detta. Det lättaste sättet för exakt mögel är att hyra in en mögelhund som söker genom huset och letar upp alla angrepp. Därnäst gör man en mögelsanering med Fulstopp för att få bort alla angrepp. Det kan till en börja agera som en aning dyrt att anställa en mögelhund för att avsöka huset, men om problemet är smått omfattande så kommer det betala sig då det är angeläget att få bort allt. Om man inte får dän hela angreppet så kan det fortsätta expandera utan att man märker det samt i värsta fall så kan det leda till att man måste renovera vilket är långt mycket dyrare än att dyra betala för in en mögelhund.

Fulstopp är enkelt att använda då man blott blandar det med vatten. Proportionerna för att rengöra är en liter Fulstopp blandat med 29 liter vatten. Sedan finns det 2 metoder som man kan använda det på:

Metod 1
Man sprutar, penslar, borstar, svampar alternativt rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill bearbeta. Sedan lämnar man det att torka och låter regnet dumpa dän påväxten. Svårare än så är det inte. Det tar ungefär ett år för påväxter på hustak att spolas bort totalt och ett par till tre år för det att spolas av från fasader.

Förfarande 2
Man sprutar, penslar, borstar, svampar alternativt rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill behandla. Sen lämnar man det att torka i åtminstone en dag samt opp till hela fyra veckor. Sen sköljer man av dän alla påväxter med vattenslang. Man kan även använda högtryckstvätt, men inte om det är en träfasad då fukten då kan preja in i väggen. Slutligen lägger man på ett nytt lager med Fulstopp samt låter det torka, detta fungerar som det skyddande lagret på ytan.

The post Fulstopp för alg- samt mossborttagning appeared first on ograsmedel.com.