Gröna Alger – ett snällare glosa för cyanobakterier

Om någon talar om att de har problem med en aning gröna alger på sin tomt så väcker det inte särskilt mycket liv. Men om man börjar dryfta om en version av dessa gröna alger så kan det handla om cyanobakterier som låter skapligt mycket allvarligare. Dessa cyanobakterier återfinns före allt i bräckt och sötvatten, men också i jord så som trädgård, då i symbios med andra växter. Problemet med denna art av gröna alger är att de kan alstra så kallade toxiner, som är gifter. Detta sker när algerna blommar.

Var kan man då få problem med gröna alger på sin tomt?

Många svenska husägare med lite tomt har på senaste tid börjat bygga små mysiga vattenansamlingar någonstans för att alstra en så kallad oas. Problemet med dessa så mikrosjöar är att de mestadels har väldigt bristfällig cirkulation samt det blir stående, resultatet brukar då vara bland övrigt bristfällig lukt, att det börjar expandera lavar och mossar och till och med alltemellanåt mögel samt svampar. Men det bestämt allvarligaste är som sagt att det kan anträda växa gröna alger, eller cyanobakterier.

De toxiner som cyanobakterier normalt kan alstra är lipopolysackaridtoxiner, levertoxiner samt nervtoxiner. För att förklara de där en aning närmare:

Lipopolysackaridtoxiner – dessa toxiner finns i cellväggarna hos cyanobakterierna samt de består av fettsyror samt sammansatta kolhydrater. De används av cyanobakterien för att anlägga opp dess cellvägg.

Levertoxiner – är den flest förekommande toxinen och är egentligen peptider. De bestämt viktigaste heter nodulariner och mikrocystiner, men det finns ett stort antal varianter av detta toxin.

Nervtoxiner – är vad som heter alkanoider. De vanligaste är saxitoxiner, homoanatoxin-a, anatonxin-a samt anatoxin-a(S). De består av kväve och syre, väte alternativt hydroxid som bland övrigt återfinns i växer som används för att alstra kokain samt nikotin.

Lipopolysackaridtoxiner är de läskigaste toxinerna givet hur de funkar. Toxinerna överstimulerar alltså musklerna till den grad att de går in i en förlamning.

Hur märker man om man blivit utsatt för dessa toxiner?

De vanligaste symptomen som uppstår vid intag av toxiner är: feber, magkatarr, diarré, uppkastning, illamående, magsmärtor, leverinflammation samt för alla svaghet. Det är extra viktigt att vara uppmärksam på dessa symptom för baby samt personer som har problem med sjukdomar relaterade till lever och njurar.

Det enklast sättet att utsättas för toxiner är att inmundiga vatten som innehåller toxiner. Man kan också utsättas för dem blott igenom att komma i kontakt med det med stora ytor av skinn, men detta är lite mer långsökt samt enormt få fall har registrerats och blott i extremfall. Huvudsaken är att man måste vara extra försiktig gravida som leker i den vackra lilla dammen som man har i trädgården samt att barnen inte utsätter sig för vattnet som ser en aning grumligt ut. Det bästa är att antingen byta vattnet var tredje dag eller ha en pump som pumpar runt vattnet då detta motverkar att alger hinner bildas.

Också om gröna alger antagligen tittar på rätt så harmlösa ut så kan de bestå av en allvarlig hälsorisk under somliga förhållanden. Man ska på grund av detta om man har en liten damm i sin trädgård se till att underhålla den på rätt sätt för att undvika att gröna alger kan börja expandera.

The post Gröna Alger – ett snällare glosa för cyanobakterier appeared first on ograsmedel.com.