Har du mossa i gräsmattan?

Mossa i gräsmattan är en tråkig företeelse, men med rätt metoder så kan det bli ett minne blott. Det finns ungefär tjugotusen olika sorters mossor i världen varav cirka tusen växer i Sverige.

Mossa gillar fukt och växer gärna där marken är näringsfattig och sur, till skillnad från gräs. Normalt sett är gräs en överlevnadskraftig växt, som klarar kyla bra, men gräs behöver en jämn invintring, det vill säga att vinterns snö och kyla föregås av en successivt kallare höst.

Mossa å andra sidan klarar inte kyla, det gör så att mossorna förfryser och dör bort. Annars klarar mossa torka väldigt bra, förutsatt att mossan redan har fått fäste. Det kan då gå långa torrperioder utan att växtens celler tar skada. När det sedan kommer regn igen får mossan ett uppsving. När det är tillräckligt fuktigt kommer även mossan att föröka sig.

I en normal gräsmatta som har god dränering, bra näringsinnehåll och inte är sur är gräset mer överlevnadskraftigt än mossan. Det är först när någon av dessa tre parametrar ändras som förhållandena blir mer gynnsamma för mossa än för gräs. Det gäller alltså att se till så att gräset får bästa möjliga förutsättningar samtidigt som man förstör möjligheterna till mossans spridning.

I södra Sverige har man sett ett ökande problem med växande mossa i gräsmattan. Ett par anledningar kan vara sur nederbörd och milda vintrar. Lägg till dålig gödsling så har man snart en matta full av mossa. I mellersta Sverige har problemet varit vatten som stått stilla och på så sätt givit gräsets rötter näringsbrist. Mossan har då lättare att ta över.

I och med de många milda vintrarna som har varit räcker det numera inte alltid att bara ha en gott gödlsad, torr gräsmatta som inte är sur. Man kan behöva aktivt hjälpa gräset på traven för att det ska kunna vinna över mossan. Ett sätt är genom sanering av mossan.

Det finns olika produkter för bekämpning av mossa i gräsmattan. Ett av de nyare är mossa gti. Det innehåller järnsulfat och sprutas på det angripna området för att döda av mossan som då bli svart. Mossa gti är dyrt och kan med fördel ersättas av ämnet järnsulfat, som finns att köpa på allt-fraktfritt.se, till en mycket billigare penning. Man hittar det på “hyllan” för gräsnäring. Var noga med att inte blanda ihop järnsulfat och järnfosfat – det sistnämnda används vid bekämpning av mördarsniglar.

Järnsulfat måste man blanda själv, medan mossa gti redan är färdigblandat, vatten + järnsulfat i lösning. Järnsulfat ska blandas med vatten, ungefär 1-2dl per 10l vatten. Det räcker till cirka 50 kvadratmeter gräsmatta.

Järnsulfat eller mossa gti, oavsett vad man väljer så kommer de inte förhindra att mossan kommer tillbaka om gräset fortsätter växa i ogynnsam miljö. Det är alltså mycket viktigt att man ser över dränering, eventuellt glesar ut träd som skuggar gräsmattan, gödslar och använder kalk mot försurning.

Man kan också använda Fulstopp, det tar även bort virus, sjukdomar, svampar som antraknos. Till mossa i gräs späder man ut Fulstopp 100 ggr, 1 dl blir 10 liter lösning. Läggs enklast på med ryggspruta.

Man kan till exempel använda mossborttagningsmedel strax innan man gödslar, på höstkanten, för att ge gräset så stor fördel gentemot mossan. För det viktigaste att tänka på när man har med mossa i gräsmattan att göra är att man ska göra miljön så bra som möjligt för gräset och samtidigt så dålig som möjligt för mossan.

The post Har du mossa i gräsmattan? appeared first on ograsmedel.com.