Hurdan funkar Boracol?

Boracol är ett träimpregneringsmedel som tillverkas av ett företag som heter Sansin från Kanada. Det är ett behandlingsmedel för timmer för att föregripa attacker som uppkommer av insekter, svampar, väta samt mögel.

Mögel- samt insektsskydd

Timmer har en karakteristika som är väldigt egen, trä är varmt och organiskt. Timmer har en charm som ingenting övrigt stoff i själva verket har samt det gör det unikt. Men timmer måste skyddas, då det är organiskt är det naket för en rad med hotelser som man vill undvika. Framför allt handlar det om mögel, svamp samt insektsangrepp. Boracol är en borbaserad produkt som förser träet med ett naturligt skydd utan att affektera dess yttre.

Boracol är en icke-organisk vattenlöslig produkt som använder borsyra, en naturlig förmultningshämmare, för att beskydda mot svampar samt insektsangrepp. Fukt, som vanligtvis uppstår i badrum, källare och andra utrymmen med dålig dränering eller där vatten utsätter blottad betong och kakel, är den principiella orsaken till att timmer förmultnar samt möjliggör för mögel att anträda växa. Det är oxå denna väta som timmer naturligt stå sig som Boracol utnyttjar för att fullsatt ut kunna penetrera träet. Boracol utnyttjar träets naturliga fibrer för att låta borsyran tränga in i träet samt så på sätt långsiktigt kunna beskydda träet mot fuktskador.

Tjugo procent av Boracol är så kallad aktiv substans som ihållande tränger in och skyddar träet, oxå om man torkar ut träet. Många andra träbeskyddande produkter torkar ordagrann talat ut om träet torkar vilket kan alstra bekymmer. Utemöbler i trädgården brukar exempelvis ofta stå ute hela sommaren i både sol samt skur. Detta är en miljö där de utsätts för både väta samt torka. Det samma gäller också trädäck på båtar som går från torrt till vått under hela sommaren. Det som är riktigt imponerande med Boracol är att det dessutom fungerar på andra icke-organiska ytor som till exempel sten och betong.

Boracol är klassade som bekämpningsmedel av kemikalieinspektionen. För yrkesmässigt användning i behörighetsklass två samt för privat användning i behörighetsklass tre. Det finns två typer av produkter som säljs i Sverige. Den ena är Boracol 10/2Bd som rekommenderas att använda för att bekämpa bakterie- och mögelangrepp både inomhus och utomhus. Den andra är Boracol 20/2Bd som rekommenderas att använda mot röta som uppstår i samband med fuktskador både inne samt utomhus, exempelvis ruta, träfasader, takstolar och bjälkar, därtill mot svampangrepp och insekter som angriper trä. Också om Boracol inte är organiskt så är det en produkt som inte skänker källa till varken cancer alternativt allergier.

Boracol ger ett långvarigt samt bra skydd som motverkar samt dödar både torr- och våtröta, bakterier, svamp- (då specifikt autentisk hussvamp), alg- och insektsangrepp. Boracol kan även användas som för att “bota” en area som redan blivit angripen av svamp, röta eller insekter. Det är högst rekommenderat att begagna Boracol för hustak, golv och bärande struktur som är tillverkat av timmer; bjälkar därtill dörrar samt fönster. Boracol är dessutom luktfri, färglös, icke-brandfarlig samt enkelt att applicera på både gamla och nya ytor.

The post Hurdan funkar Boracol? appeared first on ograsmedel.com.