Mögel ger dålig lukt

Mögel ger i de allra flesta fall upphov till en dålig lukt. Lukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång känt den som unken och ofräsch. Det är också en lukt som man alltid kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas uppgift är att sprida möglet, men de kan även orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är det som orsakar den dåliga lukten. Det ska tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig känna igen och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att använda när man undersöker om man har mögel i huset.

Lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar och inredning och det är ibland tillsynes omöjligt att bli av med den. Detta trots att man har lyckats döda möglet i sig. Lukten kan vara kvar länge om man inte gör något åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver ofta att man tvättar dem flera gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare och vindar. Eftersom fukten är väsentlig för möglets existens är det viktigt att man ser över och åtgärdar dålig ventilation och även dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland viktigt att kombinera mögeldödande medel med avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så finns det några olika sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är givetvis upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med samt var det befinner sig.

Om möglet är väl synligt, till exempel i badrum, på kakel eller andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel eller diskmedel och sedan torka av med rikligt med ättika. Man kan också använda sig av klorin, som dödar möglet, men som också är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är svårt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra tips. Fogging är att man värmer upp mögeldödande medel till kokpunkten varpå det förångas, vilket sker i en speciell maskin. Ångorna kan lättare tränga in och komma åt på otillgängliga platser.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och ersätta det. Det är dock dyrt och omständigt, men det enda sättet som gör så att man blir helt kvitt mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man använda sig av foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så sätt slår sönder molekylerna som utgör den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men kräver speciella apparater. Vid rätt behandling är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre innan någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp eller Fulstopp.

The post Mögel ger dålig lukt appeared first on Välkommen till mogelihus.se.