Mögel i krypgrund, hur man behandlar och undviker det

Mögel drabbar ofta en krypgrund som har blivit inbyggd. Krypgrund är en metod att bygga grund på lite mer otillgänglig mark, så som bergsgrund och gör det möjligt att bygga ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att bygga ett hus på bjälklag och korta pålar som gör att det blir en luftgenomströmning under huset.

Många har dock valt att bygga in sin krypgrund av olika anledningar, en av de vanligare är för att isolera huset underifrån, ty det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad grund, även med källare. Om det görs på rätt sätt, i rätt omgivning kommer det inte leda till några problem.

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och därmed för dålig ventilation inuti grunden, samt att man missar att göra tillräckligt välbyggd dränering runt huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste orsaken till husmögel, svartmögel och annan mikrobiell påväxt.

Mögel som växer i grunden kanske inte verkar så farligt, men dels är det tätt förknippat med fukt och ofta fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet faktiskt spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som orsaka dålig lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta unket och gammalt. Sporerna och mykotoxinet kan finnas kvar länge i ett hus och kan orsaka bland annat irritation i luftvägarna och en rad andra symptom som alla beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara mycket hälsovådligt, speciellt för personer som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan orsaka trötthet till följd av dålig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, och huset blivit angripet av mögel är det alltså ingenting man bara ska låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man måste agera för att dels få bort möglet, dels undvika att få tillbaka det. Har man fått mögel i krypgrunden kan det vara svårt att riva upp det och ersätta det med nytt material; annars är den här metoden den absolut bästa.

Om mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har skett en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp för att renovera de mögelskadade delarna.

Har möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden ska man se till att avfukta grunden, både passivt genom ventilation samt uppvärmning och aktivt med hjälp av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö olika avfuktare, beroende på avfuktningsmetod och plats för användning.

Man kan också använda sig av en metod som kallas för fogging, speciellt om möglet har fått fäste i en inbyggd grund med dålig ventilation. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att stanna kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer sedan att kunna tränga in på svårtillgängliga ställen och dödar då möglet.

Om man både torkar ut och eliminerar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar också i åratal framåt med Tvärstopp eller Fulstopp, spruta på och låt torka.

The post Mögel i krypgrund, hur man behandlar och undviker det appeared first on Välkommen till mogelihus.se.