Mossor och lavar

Mossor och lavar är två ibland till synes lika växter, men de skiljer sig åt på flera olika sätt. Båda kan växa på sten och saknar rotsystem samt tar upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar också likheterna slut. Mossa trivs på platser med mycket fukt och gärna skugga, så att fukten stannar kvar. […]

The post Mossor och lavar appeared first on Välkommen till Alger och Mossa.