Ogräsmedel – det skarpaste vapnet mot ogräs

Vilka förhållanden är bäst för bekämpning av ogräs?

Den som vill bekämpa ogräs gör det bäst när ogräset är i tillväxtfas, i Sverige sker detta i regel mellan mars och september månad. Det ska helst också vara vindstilla och området som ska besprutas ska vara vattnat ett par dagar tidigare, antingen via regn eller att du som trädgårdsägare själv har vattnat. Vindstilla ska det vara för att ogräsmedlet inte ska blåsa på plantor som det inte är avsett för, det är nämligen inte så att ogräsmedel endast dödar ogräs, alla plantor som kommer i dess väg bekämpas. För att skydda de växter man håller kära i sin trädgård ska man skydda dem med plast, papp eller annat ogenomträngligt material.

Applikation av ogräsmedel görs enklast med ryggspruta

Ogräsmedel kan hällas på ogräset med en vattenkanna, eller så kan man investera i en ryggspruta som gör jobbet oerhört mycket enklare och effektivare. På allt-fraktfritt.com finns prisvärda ryggsprutare. En ryggspruta består av en liten behållare som hängs på ryggen på ergonomiskt vis. Från behållaren går en slang som avslutas med ett munstycke fram till personen. Personen riktar munstycket mot det ogräs denne vill bekämpa och trycker på avtryckarknappen. En ryggspruta gör jobbet med stor precision och utan att man behöver trötta ut kroppen i onödan. Det finns både manuella ryggsprutor, som man pumpar för hand, och elektriska.

Gift ska hanteras varsamt

När man besprutar sin trädgård med ogräsmedel så ska man vara på det klara med att det är gift man handskas med. Barn får inte befinna sig i närheten, heller ej husdjur och i den mån det är möjligt ska människor över huvud taget inte befinna sig den trädgård man vill behandla under tiden man applicerar ogräsmedel. Själv ska man bära heltäckande kläder, även händerna ska helst täckas med handskar. Ansiktet ska i vissa fall också skyddas, man får kolla upp lite vad det är som gäller för just det ogräsmedel man har fått tag på.

Ogräsmedel – enkelt att använda

Dagens ogräsmedel är hur enkla som helst att använda, det finns numera till och med färdigblandade – redo att använda – ogräsmedel. På förpackningen kan man ofta läsa exakt vilka föreskrifter som gäller för varje ogräsmedel och sedan bara följa instruktionerna. Man ska vara mycket försiktig med doseringen av bekämpningsmedel mot ogräs och bara använda så mycket som föreskrifterna uppger.

Vad är ogräs?

Vilka växter som helst kan kategoriseras som ogräs om de dyker upp på ställen de inte är välkomna på. Samtidigt kan växter som generellt anses vara typsikt ogräs, som maskrosor till exempel, upplevas som fantastisk juveler på en grön gräsmatta.

Typiskt ogräs brukar föröka sig och sprida sig snabbt och ofta är de envisa och svåra att bli av med. Mycket ogräs anses heller inte vara särskilt vackra växter, men det är en regel med mo

The post Ogräsmedel – det skarpaste vapnet mot ogräs appeared first on ograsmedel.com.