Svarta prickar på trä

Träets kåda och fukten i virket är organiskt, vilket innehåller näringsämnen till Cladosporiums -svartmöglets- sporer. Därmed startar påväxten. Trä är ofta fuktsamlande och är därför utmärkt underlag för svartmögelsporernas angrepp. De etablerar sig överallt och är mycket svåra att behandla och underhålla. För att angrepp av svartpricksmögel skall avstanna och upphöra så måste alla angrepp […]

The post Svarta prickar på trä appeared first on Bensaltensid.