Vad bör man fundera på vid en alg och mögeltvätt?

Antagligen kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att genomföra en tvätt av både alger samt mögel på huset. Det finns en massa annorlunda metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns bekymmer med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man lättast med hjälp av att börja söka på de punkter där dessa angrepp mestadels, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med bristfällig dränering, där det finns betong som har påväxt eller finns täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess rätt så unkna och dåliga lukt. Man ska så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som problem med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden ökar exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man faktiskt har ett bekymmer, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur utbrett angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre samt ytligare angrepp), eller välja att hyra in en yrkesutövande saneringsfirma som till exempel Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen referens till kostnaden vid problem med bilen.

Det finns en rad med skilda rengöringsmedel som man kan nyttja för att genomföra sin alg samt mögeltvätt och det är rejäl skillnad på kostnaden för att köpa dessa rengöringsmedel. Det kan börja på enbart några kronor per liter och ända upp åt flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det bästa.

I en studie som Folksam nyligen med många av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel samt vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter något år, men i jämförelse med flera andra rengöringsmedel så var detta ett utmärkt resultat. Mycket få andra rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullkomligt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går således att genomföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg utgift, enbart ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel. Dock får man betydligt bättre resultat genom http://mossatak.se/mossa/mossa-en-ovalkommen-gast/