Väta, mögel samt hussvamp – hurdan stort problem?

Väta, mögel samt hussvamp är bokstavligt talat börjat (kulmen eller slutet) på ett allvarligt bekymmer för vilken struktur som helst. Problemen för sig är individuella men det är inte alls ovanligt att de uppstår samtidigt samt de har dylik symtom och konsekvenser. Väta Väta uppstår ofta i miljöer med bristfällig dränage såsom utrymme under hus, […]

The post Väta, mögel samt hussvamp – hurdan stort problem? appeared first on katjonen.com.