Villa med fuktproblem

Det värsta du kan göra som husköpare är att köpa ett villa med fuktproblem. Problemet blir nära nog som i 2008 års finanskris där amerikanska institutionella investerare blev sittande på så kallade toxic debts, det vill säga, skulder som inte betalade sig. Fuktproblem är nästan detsamma. Du som husköpare köper ett villa samt tar någonstans emellan 90-95 skuldsättning samt handen på hjärtat så brukar de flesta sätta sig på en trång budget för räntebetalningar och eventuella amorteringar. Om något större problem inträffar så kommer marginalerna att bli väldigt små, samt ännu värre om huset börjar tappa i nytta då det äter upp all marginal som man åstadkommit igenom värdeökningen.

Varför är då fuktproblem så farliga?

Fuktproblem har egentligen ingenting tak för hur mycket det kan anlända att kosta. Nästan vilket annat ingrepp i villa har ett tak för kostnaden eller i alla fall en analog värdeförändring, men framför allt fuktproblem har inte dessa proportioner. Fuktproblem uppstår på grund av mögel, mossa, hussvamp och de vanligaste ställena det uppkommer är i badrum, utrymme under villa, blottad betong samt andra utrymmen med bristfällig dränage. En vink i vad en fuktskada kan komma att kosta är att snittkostnaden för en sanering ligger på 250 000 kronor och att typvärdet ligger på mellan 200 000 samt 400 000 kronor. Det betyder att det inte är en särskilt skojig utgift när man inhandlat ett nytt hus. Det värsta är att en sanering av denna typ lätt äter upp hela det egna kapitalet i ett villa.

Vad ska man tänka på när man handlar villor för att undvika detta?

Granska vad du handlar innan du handlar det. Det är till samt med lagstadgat i Jordabalk. 4 kap § 19 samt heta för undersökningsplikt. När man handlar ett hus så köper man i vad som heta befintligt beskaffenhet. Det är helt opp till dej att genomföra en fullgod evaluering av huset. Samt man måste vara alert på vad det innebär. Enligt en studie som Konsumentverket genomförde under 90-talet så visade det sig att det är mycket som inte levs opp till vid ett husköp.

Exempelvis så visade det sig att hela 38 andel av alla husköpare inte fick någon information från sin mäklare om deras undersökningsplikt samt att de faktiskt köper i befintligt beskaffenhet. Hela 27 procent fick aldrig besöka fastigheten samt oroväckande 35 procent fick aldrig visat någon boendekostnadskalkyl.

Men det värsta av allt var att det visade sig att hela 20 andel av alla besiktningar som utförs bara redovisades oralt till dess uppdragsgivare, det vill säga, husköparen fick aldrig något fysiskt intyg på besiktningen. Hela meningen med en besiktning är att man får reda på problemen som huset har, men före allt för att besiktningsbolaget i de flesta fall eftersom besiktningen åtar sig ansvar för eventuella fel som kan bilda i den närmaste framtiden samt om ingen fysisk redogörelse finns så har köparen inget som kan stödja detta åtagande från besiktningsmannen. Samt detta i sammansättning med att i tre av fem fall så fick uppdragsgivaren aldrig ordna på vad som faktiskt ingick i granska.

Det visade sig oxå att hela 25 procent av alla husköpare efter en tid upplevde bland övrigt fuktproblem eller någon annan typ av bekymmer med huset som de köpt, fastän granskning.

The post Villa med fuktproblem appeared first on ograsmedel.com.