Det kroppsegna ämnet glukosamin

För rörligheten av kroppens leder och brosk krävs produktion av glukosamin som i sin tur bidrar till produktion av hyaluronsyra som underlättar smörjningen. Den höga viskositeten hos hyaluronsyran har en dämpande verkning och skyddar ledbrosk mot artrosskador. Hård träning och ökande ålder kan dock innebära att broskcellerna inte producerar hyaluronsyran som de bör. För den skull kan det vara läge att ta ett tillskott i form av glukosamin för att avstyra nötning på leder och brosk.

Det är en enorm fördel att glukosaminsulfat är ett kroppseget ämne och som inte påverkar andra former av medicinering. Det genererar heller inga biverkningar.

Patienter med mild utsträckning av knäartros kan känna symtomlindring av behandling med glukosaminsulfat. Även människor med ledproblem av typen osteoartros har blivit till fullo fria eller åtminstone upplevt minskade besvär vid användning av glukosamin.

Glukosamin är helt enkelt en del av ledväskans smörjämnen. Flertal undersökningar har visat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och kompletterar den kroppsegna produktionen. När glukosamin har jämförts med antiinflammatoriska preparat såsom ibuprofen och naproxen har glukosamin bidragit till bättre lindring av ledbesvär efter några veckors nyttjande. De antiinflammatoriska preparaten kan därutöver medföra biverkningar.

I så kallade dubbelblindtester då effekten av glukosamin har testat i relation till placebopreparat så har glukosamin visat på markant lindrande verkan gällande plåga, rörlighet och svullnad i leder som har skadat ledbrosk.

Vid ökat intag av glukosamin så tycks dessutom produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen stiga. Vill Du veta allt om det här Glukosaminsulfat på denna klicklänk
I bästa fall innebär det att ett skadat ledbrosk kan bli till fullo återställt.