Glukosamin – ett kosttillskott

Har du problem med rörligheten? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska funka som den ska så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställning av hyaluronsyra som har smörjande effekt på leder och brosk. Glukosamin är således en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran inte produceras som den borde hos alla människor.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Till exempel kan tilltagande ålder samt sträng träning medföra att broskcellerna hämmar sin framställning av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är oerhört hög och har en dämpande effekt som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med dålig produktion av hyaluronsyran uppstår på grund av avsaknad av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att stävja alternativt dämpa slitage på leder och brosk. Flertal människor har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det många upplever som en fördel är att det inte genererar några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan följaktligen inte tar skada av. Till exempel kan patienter med mild grad av knäartros känna symtomlindring genom att behandlas med hjälp av glukosamin. Människor med ledproblem av typen osteoartros har blivit fullt fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid användning av glukosamin. För flertal har det sålunda klassats som ett mirakelpreparat.

Flera vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och äger kompletterande verkan på den kroppsegna produktionen. Gentemot antiinflammatoriska preparat som naproxen samt ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors användning. Därtill har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan leda till biverkningar. glukosamin från grönläppad mussla.

Effekten av glukosamin har testats i relation till placebopreparat via dubbelblindtester och som då uppvisat tydlig lindrande effekter för smärta, rörlighet samt svullnad i leder.

När intaget av glukosamin ökas verkar också produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen öka. Det kan rentav leda till att ett skadat ledbrosk kan bli till fullo återställt.