Glukosamin

Den som har problem med rörlighet och upplever att leder och brosk känns slitna kan bli hjälpt av kosttillskott innehållandes glukosamin. För att kroppen och dess rörlighet ska funka som den bör så krävs nämligen framställning av glukosamin. Det är en del av ledväskans smörjande ämnen. Produktionen av glukosamin bidrar till produktion av hyaluronsyra, vilket är ett ämne som i sin tur ger smörjande verkning för leder samt brosk.

En del personer upplever dock besvär därför att hyaluronsyran inte produceras som den borde.

Viskositeten hos hyaluronsyran är oerhört hög och skyddar samt har dämpande verkan på ledbrosk och artrosskador. Faktorer som påverkar produktionen av glukosamin till det sämre kan exempelvis vara stigande ålder samt hård träning. Dessa omständigheter kan innebära att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Kosttillskott innehållandes glukosamin har följaktligen som uppgift att hindra eller mildra slitage på leder och brosk, och det är flertal personer som har upptäckt kosttillskottet.

Det finns flertal fördelar med kosttillskott med glukosamin och ur flera avseenden är det rentav en mirakulös åtgärd. Det ger exempelvis inte några biverkningar och det påverkar heller inte övrig medicinering. Det beror på att glukosamin är ett naturligt kroppseget ämne. Följaktligen har det inte på något vis skadande effekter på människan.

Användning av kosttillskott med glukosamin kan innebära symptomlindring hos patienter med mild grad av knäartros. Därjämte har personer som har ledproblem av typen osteoartros beskrivit att krämpa avtagit fullständig eller åtminstone att besvären lindrats markant vid intag av kosttillskottet.

I enlighet med vetenskapliga studier har tillförsel av glukosamin kompletterande egenskaper på den kroppsegna samt befintliga produktionen. Glukosamin påstår dessutom dämpa ledbesvär bättre än exempelvis naproxen och ibuprofen efter ett par veckors användning. De antiinflammatoriska preparaten har därutöver visat tendenser att medföra biverkningar.

Via dubbelblindtester har effekten av glukosamin testats i relation till placebopreparat. Testerna har visat otvetydigt att det är lindrande för smärta, rörlighet och svullnad i leder. Mer att lära om det här Följ denna länk

Produktionen av ledbrosksämnen och ledvätska verkar intensifiera i samband med intaget av glukosamin. Vilket är någonting som rentav kan resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli till fullo återställt.