Kolloidalt Silver är en vattenreningsprodukt som decinficerar vatten.

Kolloidalt Silver innehåller silverjoner samt silverpartiklar

Kolloidalt Silver har sålts som kosttillskott sedan 2001, men från och med 2010 fick den en ny EU-klassifikation, nämligen ”Desinfektionsmedel för dricksvatten”.

Dosering Kolloidalt Silver:
Blanda två tsk. per liter dricksvatten du vill desinficera. Skaka om samt låt stå en kvart.

Vad är då kolloidalt silver?

Det är fråga om en produkt som innehåller mikroskopiska silverjoner som svävar i vatten.
Kolloidalt silver innehåller allmänt 10 ppm silver, vilket motsvarar 0,01 gram per liter. Produkten används för rening av vatten.

Fungerar det som kosttillskott?
Det är ett kosttillskott i många länder och även inom EU. Men inte nu längre, trots att den etablerade “Läkemedelsvärlden” tvingats erkänna preparat efter preparat från hälsokostsidan.

Tyvärr är kollodialt silver ett hotelse mot läkemedelsbranchen – de kan inte patentera den samt avyttra för 100 eller 1000 gånger tillverkningspriset. Så man önskar hava dän det samt har nästan lyckats.

Det förekommer dock en stor chans. BBC innehar publicerat en video där man i forskning kombinerade kolloidalt silver med hjälp av antibiotika mot antibiotikaresistenta bakterier. Med hjälp av smakligt resultat.
Läkemedelsbranchen kan totalt enklet bliva måste att själva begagna kolloidalts silver. vad är kolloidalt silver bra för Då blir det totalt plötsligt ofarligt åter…

Alternativt så går det med Glukosamin, ett kosttillskott som alla vet fungerar. Ett läkemedelsbolag registrerade det som läkemedel – då fick det inte säljas som kosttillskott längre.