Natriumkarbonat – ett naturligt ämne

Det är relativt enkelt att avlägsna beläggningar på sitt silver ifall man använder natriumkarbonat. Ämnet kännetecknas i sin fasta form av att det är ett förhållandevis grovt fördelat vitt pulver.

Faktum är att natriumkarbonat som hjälpmedel är ett gammalt klassiskt hushållsknep. Förfarandet är relativt enkelt. Man strör natriumkarbonat ovan en bit aluminiumfolie som man låter dölja botten på exempelvis en glasskål. Därpå är det bara att hälla på kokande vatten.

När silvret doppas i skålen och kommer i bekantskap med folieytan och natriumkarbonatet är den effektiva processen igång. Man bör dock vara noga med att avlägsna grövre smuts och fett innan silvret doppas. Nysilver bör dock inte behandlas I enlighet med den här metoden eftersom försilvring som möjligtvis riskerar att vara genombruten har en tendens att bilda mörka fläckar på de ting som ska behandlas.

Vad händer rent tekniskt när silvret doppas ner i skålen? Det man märker av är att det börjar bubbla rejält i några minuter. När det har slutat bubbla ska beläggningarna på silvret vara borta. Silversulfider som primärt utgör beläggningen på silvret omvandlas till metalliskt silver och svavelväte. Det resulterar med andra ord i att en gas bildas och således bör man ventilera utrymmen noga. I synnerhet om hårt oxiderat silver ska behandlas. Men i övrigt är denna procedur väldigt skonsam i jämförelse med ifall putsmedel används. natriumkarbonat i vann

När det bubblat klart och beläggningarna lossnat så bör silvret sköljas med kallt vatten. Sedan ska det torkas och gnidas med en trasa. Om allt detta utförs så kommer silvret otvivelaktigt att blänka livfullt.

Na2CO3 är den kemiska formeln för natriumkarbonat, och ibland benämns ämnet dessutom som kalcinerad soda. Det är ett av våra mest använda och viktigaste kemiska ämne på jorden. Natriumkarbonat genererar en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativt laddad karbonat-jon (CO3).

Det är i princip ofarligt att få natriumkarbonat på huden. Man får dock akta sig så man inte får det i ögonen eftersom det kan bringa irritation. Om koncentrationerna av natriumkarbonat är mycket små är det heller inte farligt att förtära natriumkarbonat även om det såklart inte rekommenderas.

Pulverformen av natriumkarbonat används flitigt i tillverkningsindustrier med tanke på att det är ett kraftfullt alkali. Det används exempelvis enormt mycket inom glas- och tvåltillverkning. Även inom snustillverkningen är det vanligt att natriumkarbonat används.

Ämnet är helt å hållet naturligt förekommande på vår jord men det kan dessutom framställas artificiell väg genom att blanda natriumklorid (salt) och ammoniak. Mycket med naturligt natriumkarbonat finns till exempel i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet.

Natriumkarbonat är ett ämne som är fritt från lukt samtidigt som det neutraliserar fläckar och lukt. Ämnet är lämpligt för all slag av rengöring av tyngre smuts.

Natriumkarbonat kan ha en frätande verkan på huden även om den inte är intensiv. Likväl rekommenderas att handskar samt skyddsglasögon används när ämnet hanteras. Den som vill handla natriumkarbonat kan i många fall finna det i en välsorterad färghandel.