27.Stimulansssummation

För mÃ¥nga beteendemönster finns det inte bara en enda utlösande stimulans utan flera, som var för sig eller tillsammans kan sätta i gÃ¥ng ett beteendemönster. I detta fall kan stimuli ömsesidigt förstärka varandra. Fenomenet med…