Angreppet

När hunden har ett bra bett sÃ¥ börjar det centrala i bytesdriftsstimuleringen, angreppet. Hunden hetsas pÃ¥ 5-10 meters avstÃ¥nd och släpps sedan lös mot fig som flyr sidleds och bjuder pÃ¥ ärmen för att fÃ¥ ett bra bett. Ã