Ekologisk gödsling

Blodmjol används som ett ekologiskt gödslingsalternativ. Blodmjol innehåller mycket protein, kväve och järn. Kväveavsöndringen är långsam. Värdena nedan är cirkavärden. Kväveinnehåll (N) 14 % Järn (Fe) 0,3 % Magnesium (Mg) 0,02 % Bor (B) 0,001% Koppar (Cu) 0,001 % Mangan (Mn) 0,001% Zinkl (Zn) 0,001% Blodmjöl används också som avskräckningsmedel för kaniner och rådjur.

The post Ekologisk gödsling appeared first on Blodmjöl.