Försvaret – Överkom hundens osäkerhet

Fig mÃ¥ste alltid genast belöna försvar. MÃ¥ste läsa av det. Undvikande fÃ¥r aldrig förekomma. Hunden fÃ¥r inte bli osäker utan skall lära sig övervinna osäkerheten genom att svara igen pÃ¥ hot och belastningar. Bytesbett och strid om bytet…