Hot av ensam hund som är uppbunden

Föraren är utom synhÃ¥ll. Lika tidigare stimuli. SÃ¥ fort hunden visar försvar, om det sÃ¥ är innan fig börjat hota, sÃ¥ flyr fig. Hunden skall belastas men fÃ¥r inte undvika. Osäker fig fungerar bäst om det gÃ¥r trögt. Med tilltagande…