Mögelhund, en översikt

För att lokalisera mögel och annan mikrobiell påväxt kan man ta hjälp av en mögelhunds fantastiska luktsinne. Användningen av mögelhundar vid arbetet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har sedan urminnes tider använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det finns en uppsjö olika saker man kan träna en hund till. Med tanke på att hundar har ett mycket känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt alternativt inte alls kan känna lukten av.

Mögel behöver inte jämt föra med sig bristfällig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i vissa fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje läge. Ifall man misstänker att man har besvär med mögel så är det främsta steget att ta reda på exakt var möglet förekommer.

Vanligtvis kan man se och uppfatta lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även om man ser en påtaglig mögelfläck som växer på väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan förekomma mer mögel exempelvis bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund ska få en rejäl träning, där grundutbildningen är kring åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som också kommer att utgöra mögeltekniker. Det är således, precis som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både individ och hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det angeläget att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att verkställa dem, alltså i detta fall genom att söka efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer helst där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är undermåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel avger hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att hitta samt markera.

Mögel kan utsöndra dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp till fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då enkelt att inse vikten att få undan möglet från sitt hus. För att bli av med mögel är det ultimata sättet även det mest radikala, att helt enkelt undanröja allt av det angripna materialet och ersätta det med nytt och fräscht. Klicka här omgående för mer data

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och annan mikrobiell påväxt är det angeläget att fixa orsaken. Torka utrymmet ordentligt med avfuktare och se över ventilationen. Om det är husgrunden som har blivit mögelangripen bör man se till så att dräneringen är god. Ta bort växter och jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador som har påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med Fulstopp eller ännu bättre, med hjälp av Tvärstopp.

Det finns ingen särskild hundras som är extra lämplig för att bli mögelhund, det rör sig om hundens karaktär men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller ingenting man åstadkommer i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare samt regelbunden träning. Om man lyckas har man dock en fantastisk medarbetare i sin mögelhund.