Polishunden

Polishunden är en hund som tjänstegör genom att hjälpa polisen med brottskämpning. Hundar har funnits vid polisens sida i Sverige sedan 1910. Nuförtiden finns det runt 360 aktiva polishundar runt om i landet. För att en hund ska kunna tjänstegöra som bland annat polishunden Hund i Sverige, måste den göra ett antal lämplighetstest och ett […]

The post Polishunden appeared first on Polis hund.