Träna valpar att bli rumsrena Del 4 Olycka

När olyckan är framme

Vad gör vi om det sker olyckor med valpen utanför valphagen samt lådan därinnanför huset eller lägenheten?

De mesta tränare är idag överens om att det är fel att bestraffa hunden i efterhand samt att det innehar tvärtom effekt.

I allmänhet är detta en bäst policy att följa.

Men hund samt valputbildare innehar olika betraktelsesätt på vilet som är det rätta sättet när det sker olyckor samt det kan vara förvirrande för hundägaren.

Det finns absolut inget svartvit besked på detta.

Du behöver begagna vad som fungerar för din jycke.

Om man tar en hund till sitt bajs alternativt kiss och gnuggar näsan i det är det inte en human eller verkningsfull förfarande.

Det är bättre att gripa hunden på bar dåd för då kan hunden bums associerar det till sin illdåd.

Om valpen börjar att kissa alternativt bajsa framför dej skräm honom med ett läte som att applåd högt och plocka opp honom samt omedelbart och ta honom till hans pottområde.

Vid denna punkt bör man vara neutral och behärskad och inte skälla alternativt visa någon aggression mot valpen.

Om han avslutar sitt ”toabesök” med resultat ge den massor med beröm genom att säga, “bra hund! Ambitiöst jycke!

Eller vilka ord man nu nyttjar.

Vad händer om man bor i en lägenhet och din vovve inte innehar tillgång till en egen dörr alternativt en gård?

I dessa fall kan du behöva begagna strö i en låda alternativt tidningar.

Var och en av dessa val har sina problem alldenstund en hund som nyttjar dessa som potta aldrig kan vara helt rumsren.

Hundar som innehar utbildats på att begagna tidningen verkar aldrig att förstå tanken att det inte är okej att angå i huset alternativt nyttjar fel ark som en potta.

Tidningen som ligger kvar på soffan, stolen alternativt mattan fungerar lika bäst

En del information hur man motionerar sin hund att avstå kattlådan.

Innehar hunden varit i kattlådan och uträttat några behov, se till att städa direkt efter att detta.

Det är angeläget att gallra upp direkt när valpen har varit vari.
Valpen kommer annars att lockas till lukten samt kan fortgå att gå till samma plats om lukten kvarstår.

Begagna ett enzym rengöringsmedel att gallra opp efter att eventuella ”olyckor”.

De tre största misstagen ägare gör när de excercerar sina valpar.

1. Att ej använda en valphage

2. Medger att de springer omkring fritt

3. Oberäknelig potträning samt utfodringsschema

Den vägledande principen för framgångsrik valpträning

Den första regeln att komma ihåg för utbildning av valpen är “låt ej din valp gå runt i huset! ”

Det är det enda i ett nötskal.

Om du förebygger dessa olyckor är du 90% på vägen till framgångsrik potträning.

När kommer min valp alternativt hund vara rumsrena?

Som en allmän regel när valpen är åtminstone 6 månaders ålder och har man inte haft ett litet antal olyckor i huset i minst en månad alternativt ett par så kan du efter att ge din valp mer oberoende i huset.