Vad är blodmjöl?

Blodmjöl är ett proteinrikt fodermedel som framställs genom torkning och pulvrisering av blod från slaktdjur. Blodmjöl används mest för att avskräcka kaniner och rådjur från planteringar och som ett ekologiskt gödslingsmedel. Förväxla inte blodmjöl med blodpulver. Blodpulver är också en blodprodukt från slaktdjur, men där har blodplasman (de vita blodkropparna) tagits bort. Blodpulver har ett […]

The post Vad är blodmjöl? appeared first on Blodmjöl.