Vad innehåller blodpulver?

Stora mängder järn, men du kan aldrig överdosera detta med blodpulver. 90 % protein och hemoglobin (röda blodkroppar). Förväxla inte blodpulver med blodmjöl, blodmjöl är en torkad produkt där blodplasman (de vita blodkropparna finns kvar). Blodmjöl används mest som avskräckningsmedel för rådjur, kaniner och annat vilt. Blodpulver har dock en bättre effekt även för att […]

The post Vad innehåller blodpulver? appeared first on Blodpulver.