Ligorna bakom ID-kapning

Organiserad brottslighet

I boken förekommer en och bra checklista. Kapningsboken finns gratis som e-bok i biblioteken samt kan införskaffas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden av boken för mer data.
Klicka Nu för mer information

Det finns fler än ett led, och fler än en konkret bild, när det handlar om ID-kapning. Eftersom den mesta ID-kapningen idag sker genom webben så behövs givetvis datorkunniga personer i ligan, som kan utföra blåsningarna, speciellt när det handlar om framtagning av Spyware eller att rigga falska e-shopar. Men ID-kapning kan ha väldigt många, samt olika, ansikten – det finns flera steg i ledet för att denna organiserade brottslighet ska funka så effektivt som den gör.

Stöld

Att ta något som inte är ens eget klassas som stöld. Ofta tänker man att stöld är ett brott som begås när man tar materiella ting utan lov, men en identitet – som ju ingalunda är ett konkret föremål – kan i allra högsta grad även stjälas och få saker är så obehagliga att få stulna som ens identitet.

Häleri

Häleri är att handla man med stöldgods, vilket kan beskrivas som själva essensen inom ID-kapning med tanke på at man dels stjäl folks identitet och därefter även handlar med den. Häleri förekommer också i alla de fall där saker säljs och köps i stulna identiteter.

Förfalskning

Identiteter stjäls av flera skilda anledningar, stundtals kan det vara så lätt att någon förfalskar ett pass eller ett körkort och baserar det på en stulen identitet. För att detta ska vara genomförbart måste en person med kompetens att frambringa förfalskningar delta i brottet.

Företagsplundrare

Då och då läser vi om dem i tidningarna, människorna som missbrukat sitt ansvar i det företag de är medarbetare i. De har ofta smusslat ut pengar i mindre summor under en längre tid, men det finns även de som stjäl en stor summa som de sedan flyr med. Vanligtvis behöver dessa en alternativt flera falska/kapade identiteter med personnummer, bankkonto etc. att flytta de undanfifflade pengarna till.

Pengatvättare

I flera så att säga lyckade phishingfall behövs ett bankkonto i det land som bedrägeriet genomförts, och ett enkelt sätt att få tillgång till sådana är genom att värva så kallade “Shipping Managers” alternativt “Private Financial Reveiwers”. Man lockar rekryterna med lättjänade pengar som på många sätt ser legitima ut, men erbjuder i realiteten jobb som pengatvättare, vilket kan leda till allvarliga rättsliga följder för den godtrogne “försäljningsrepresentanten”. En tumregel för att undvika denna typ av “jobb” är att tänka att om något verkar för bra för att vara sant, så är det ofta även det.

En annan variant av företagsplundring är att i Ditt namn handla ett igångvarande bolag, gärna med god omsättning. Med Dig som ansvarig vd beställer man därefter varor av befintliga och nya leverantörer. Man kanske även betalar sina leverantörer i början. Man säljer för miljoner och betalar inte in momsen. Mot slutet – eller redan från början – betalar man inte sina leverantörer heller. I stället beställer man allt möjligt överalltifrån, som går att sälja vidare. Därnäst plundrar man bolaget på samtliga pengar, inventarier och varor och försvinner. Kvar med alla skulder står kapningsoffret.

Brevlådevittjare

En brevlådevittjare är en individ som stjäl en annans post, vanligtvis via dennes brevlåda.
Det finns fall där detta pågår i månader, posten läses och läggs tillbaka så offret märker ingenting alls. När det gått en månad eller mer vet ID-kaparen samtliga bankkonton, avbetalningsköp, kreditkort, lån osv – i vissa fall har ID-kaparen dessutom tagit ett fönyat äkta kreditkort och koden till detta. Sedan slår man till – ofta under offrets semester som man vet allt om – medan man fortsätter vittja brevlådan på alla krav och brev från inkassobolag, Kronofogden, företag och banker.

Av uppenbara anledningar sker detta främst i mer exklusiva villaområden där ID-tjuven på förhand kollat upp de boendes årsinkomster på sajter som t ex ratsit.se eller upplysning.se. De hushåll vars ägare har mest förmånlig ekonomi (höga inkomster/stora monetära tillgångar och få lån) är de som drabbas hårdast. Brevlådevittjning är ett lätt sätt att få tillgång till en utvalt offers personliga uppgifter – och stjäla dem.

Kriminella kontaktnät – leverantörer och underleverantörer

I större bedrägerihärvor finns ofta flera led inblandade, vissa ibland utan medvetenhet om läget. Det grövsta brottet inom ID-kapning är organiserat bedrägeri, medan temporärt häleri ses på med lite blidare ögon. Det finns därtill en stor köp-och-sälj-marknad med stulna identiteter, det är inte alltid den som på förbjudet vis har tillskansat sig identiteterna som använder dem för egna syften, utan vanligtvis säljs de vidare till andra led i brottshärvan. Det finns mängder av kriminella nätverk av denna typ, där ett långt led av annorlunda personer agerar inom olika fält av ID-kapningen. En fixar loss identiteter, en annan säljer dem och köparen utnyttjar därnäst den nyvunna identiteten till sitt ändamål vilket kan vara allting från bankkontotömning till förfalskning av pass, låntagande alternativt försäljning av icke existerande varor eller tjänster i den stulna identitetens namn m.m.